Genetisch onderzoek

Minimaliseren

Genetisch onderzoek is meestal ondersteunend in diverse inrichtings en beschermingsprojecten. Dankzij genetisch onderzoek kan de genetische diversiteit in kaart worden gebracht. Hierdoor wordt duidelijk of een populatie genetisch gezien 'fit' is en bijvoorbeeld of deelpopulaties te klein zijn en er verbindingen met omliggende populaties noodzakelijk zijn.

Voorbeeldprojecten

Minimaliseren
Ringslang Hazelworm Beekprik
Ringslang - foto Jelger Herder
  Hazelworm - foto Jelger Herder
  Beekprik - foto Jelger Herder
Vanaf 2010 doet RAVON i.s.m. de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar migratiepatronen van ringslangen op basis van genetisch onderzoek.               RAVON doet met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de genetische variatie in de Nederlandse hazelworm populaties. 

 
De beekprik is één van Nederlands zeldzaamste vissoorten. Om de mogelijkheid tot herintroductie te onderzoeken is een uitgebreide genetische studie in Nederland uitgevoerd. 

Uw contact

Minimaliseren
Jelger Herder

Jelger Herder 

   j.herder@ravon.nl 
   024-7410608
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina