Environmental DNA (eDNA)

Minimaliseren

Environmental DNA (eDNA) is een nieuwe methode om de aanwezigheid van soorten in een water aan te tonen. De methode is gebaseerd op het feit dat alle in het water levende dieren via faeces, huidcellen en urine DNA in het water achter laten. Door het unieke oplossende vermogen van water verspreidt dit DNA zich over een groot oppervlak. De methode environmental DNA richt zich op dit in het water aanwezige DNA. Door watermonsters te nemen en het DNA hieruit te extraheren via een speciale methode is het mogelijk de aanwezigheid van een soort in het water aan te tonen zonder dat de soort zelf gevangen hoeft te worden.

RAVON heeft i.s.m. het franse SPYGEN de methode in 2011 voor het eerst toegepast in Nederland. Gezamenlijk wordt onderzoek uitgevoerd naar de toepassing voor nieuwe soorten, monstermethoden, dichtheden en het genereren van hele soortenlijsten. RAVON en SPYGEN lopen nationaal en internationaal voorop op het gebied van environmental DNA. 

Voor meer informatie zie de website www.environmental-dna.nl

Voorbeeldprojecten

Minimaliseren
Environmental DNA Meer soorten Samenwerking
Grote modderkruiper, de eerste soort waarvoor eDNA succesvol is toegepast in Nederland - foto Jelger Herder
  Kamsalamander, goed op te sporen met eDNA - foto Jelger Herder
  Noordse woelmuis, aan te tonen met eDNA. - Foto Jelger Herder
In 2011 heeft RAVON i.s.m. SPYGEN de eerste pilot studie naar de toepassing van environmental DNA in Nederland uitgevoerd. Het betrof een succesvolle pilot naar de grote modderkruiper.
RAVON kan inmiddels een groot aantal soorten opsporen met eDNA. Zo zijn er ook goede resultaten voor knoflookpad, kamsalamander en Amerikaanse stierkikker en ook hele soortenlijsten voor vissen en amfibieën.
RAVON werkt in samenwerking met De Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging aan toepassingen van eDNA voor libellen en zoogdieren. In 2013 is een overzichtsartikel verschenen in de Levende Natuur.

Uw contact

Minimaliseren
Jelger Herder

Jelger Herder 

   j.herder@ravon.nl 
   024-7410608
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina