Effecten van begrazing op reptielen

Minimaliseren

Levendbarende hagedis - foto Jelger HerderHoe reageren reptielen op begrazing op de heide? Samen met partners deed RAVON voor de Provincie Noord-Brabant onderzoek naar het effect van begrazing op de levendbare hagedis.

Heidelandschappen herbergen een belangrijk deel van de biodiversiteit in Nederland en vormen in ons land de belangrijkste habitat voor reptielen. Voor het behoud van heidelandschappen wordt in het terreinbeheer vaak gebruik gemaakt van begrazing. Vooral voor de fauna worden geregeld ongewenste effecten van (intensieve) begrazing gemeld, ook met betrekking tot reptielen.

Levendbarende hagedis

De bestaande populatietrends vanuit het NEM zijn geanalyseerd voor de levendbarende hagedis. Voor deze soort is de populatieontwikkeling in begraasde gebieden negatiever dan in onbegraasde terreinen. Voor de gladde slang is alleen een kwalitatieve analyse gemaakt, maar op basis van de literatuur blijkt eveneens een uitgesproken negatieve respons op begrazing.

Heidegebieden

In het veldonderzoek zijn op de Strabrechtse Heide en omgeving 16 plekken op zowel natte heide als droge heide, variërend van onbegraasd tot zeer intensief begraasd, onderzocht op de aantallen voorkomende levendbarende hagedissen. Voor de levenbarende hagedis werd de negatieve respons op begrazing, die met de analyse van bestaande monitoringsgegevens  werd gevonden, in de proefvlakken bevestigd.

Rapport

Het rapport sluit af met een synthese waarin de resultaten vertaald worden naar de praktijk. Tot slot zijn enkele kennisvragen geformuleerd die nog nadere aandacht behoeven.

Klik hier om het het rapport en de bijlage te downloaden.

Uw contact

Minimaliseren
Jeroen van Delft

Jeroen van Delft 

   j.v.delft@ravon.nl 
   024-7410607
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina