Nevengeulen als kraamkamer voor riviervissen

Minimaliseren

Nevengeul in de Maas bij Kerkdriel - foto Jelger HerderMet enkele partners binnen OB+N deed RAVON onderzoek naar de de functie van nevengeulen voor riviervissen. De nevengeulen zijn aangelegd om ruimte voor de rivier te creëren in verband met de veiligheid en met het doel herstel van de kenmerkende rivierfauna. 

Juveniele riviervissen

Het gebruik van deze nieuwe wateren door juveniele riviervissen is geëvalueerd. Zo werd nagegaan in hoeverre de aanleg van ondiepe wateren in uiterwaarden bestaande belemmeringen voor herstel van soorten hebben opgeheven.

Beste variant

Met de gegevens uit dit onderzoek kan worden aangegeven welke maatregelen en inrichtingsvarianten nu het beste uitpakken voor inheemse riviervissen. Deze kennis kan de effectiviteit vergroten van een groot aantal natuurontwikkelingsprojecten dat in de nabije toekomst wordt uitgevoerd. Kennis over de cruciale kwaliteitsaspecten en de connectiviteit van verschillende habitattypen op landschapsniveau vormt tevens een leidraad voor beheerplannen in het kader van Natura 2000.

Rapport

Download hier de PDF van het rapport

Uw contact

Minimaliseren
Jan Kranenbarg

Jan Kranenbarg 

   j.kranenbarg@ravon.nl 
   024-7410609
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina