Partners

Minimaliseren

RAVON werkt samen op het gebied van natuuronderzoek en –bescherming: 

  • RAVON is lid van de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF). Die stichting coördineert onderzoeksactiviteiten door vrijwilligers op het gebied van planten en dieren. Ook coördineert de VOFF gezamenlijke projecten. 
  • RAVON is samen met diverse andere natuur- en soortenorganisaties betrokken bij de website degroeneacademie.nl. De Groene academie is het centrale loket waar vraag en aanbod van opleidingen in natuur en landschap samenkomen.
  • RAVON  werkt samen met de Universiteit van Amsterdam en de Radbout Universiteit Nijmegen. We geven bijvoorbeeld colleges en begeleiden studenten.
  • RAVON doet actief mee in het Vissennetwerk. Het Vissennetwerk is een netwerk van personen, dat informatie,
  • kennis en ideeën uitwisselt. RAVON neemt actief deel aan het netwerk. Door het netwerk is er bijvoorbeeld gewerkt aan de bescherming van de paling.
  • RAVON is in november 2009 lid geworden van de projectgroep Aalherstel. Deze projectgroep gaat in de komende jaren belangeloos activiteiten starten en stimuleren, die bijdragen tot het herstel van de aal op een zo kort mogelijke termijn.
  • De NDFF: de Nationale Database Flora en Fauna. In deze database worden alle gegevens van flora en fauna bijeengebracht en toegankelijk gemaakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's), verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) en andere gegevensleveranciers zoals waarneming.nl en het NHGL.       
  • Waarneming.nl en RAVON werken samen. De via waarneming.nl ingevoerde gegevens van reptielen, amfibieën en vissen worden aan RAVON ter beschikking gesteld. RAVON zet de waarnemingen in voor onderzoek en bescherming van (kwetsbare) soorten. 
  • Natuurplaza:  Vijf organisaties (RAVON, Sovon, FLORON, Zoogdiervereniging en Stichting Bargerveen) onder één dak die samen werken aan de ontwikkeling en verspreiding van toepasbare kennis voor natuurbeheer. Gehuisvest in Nijmegen biedt Natuurplaza onderdak aan 120 professionele medewerkers, 20.000 vrijwilligers en meer dan 25 miljoen datarecords.  

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina