Minimaliseren

Jan Kranenbarg


Team             Vissen
Functie Senior Projectleider
Vestiging Nijmegen 
Email j.kranenbarg@ravon.nl 
Telefoon 024-7410609
 
 

Expertise en Onderzoeksvelden

 • Ecosysteemkennis aquatische systemen (rivieren, beken, meren en estuaria)
 • Advisering en beoordeling inrichtings- en beheermaatregelen voor vis
 • Advisering beschermde soorten (Habitatrichtlijn, FF-wet, Rode Lijst)
 • Telemetrisch onderzoek naar vismigratie en habitatgebruik vissen
 • Visinventarisaties (beschermde soorten & KRW)
 • Vigemeenschapsbeoordeling KRW
 • Aquatische habitatinventarisaties
 • Habitatsgeschiktheidsmodellen vis

Opleiding

 • Universiteit Wageningen (1994-1999)
 • Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (1990-1994)

Werkervaring

 • RAVON – 2006- heden
 • WL / Delft Hydraulics - 2004 - 2006
 • Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling - 2001 - 2004
 • Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij 1999 - 2001
 • Lid stuurgroep Vissennetwerk (-heden)
 • OBN Expertgroep Fauna (- heden)
 • Projectgroep Aalherstel (- heden)

Geselecteerde publicaties

 • Er zijn nog geen publicaties toegevoegd

Minimaliseren

Zie ook

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina