Minimaliseren

Ronald Zollinger

Team             Management
Functie MT-lid
Vestiging Nijmegen 
Email r.zollinger@ravon.nl 
Telefoon 024-7410606

 

Expertise en Onderzoeksvelden

  • Natuurbeleid en (Internationale)Natuurbescherming
  • Ecologie
  • Reptielen / Amfibieën / Vissen / Vogels
  • Soortgroepbrede projecten (VOFF)
  • Leidinggevend

Opleiding

  • Bioloog (drs, afgestudeerd 1989 bij KUN, nu RU Nijmegen)

Werkervaring

  • Natuurmonumenten; SNP Natuurreizen; Ministerie LNV (BIC); Sovon Vogelonderzoek Nederland; Bureau Natuurbalans; Natuurfilmproductiebedrijf.

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties toegevoegd

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina