RAVON dag 2012

Minimaliseren

Het thema van de RAVON-dag (zaterdag 10 november 2012) was grensoverschrijdend

Columnwedstrijd
De columnwedstrijd is gewonnen door Joris Drubbel. Zijn column met als titel Gekke-beestjes-mensen zal worden opgenomen op de achterkant van ons tijdschrift RAVON 46 dat begin december 2012 zal verschijnen. Jury-rapport: De vlot geschreven, licht spottende column met dubbelgebruik grensoverschrijdend, zet aan tot nadenken, verrast en boeit en eindigt met een uitsmijter die blijft hangen.

De columns van de genomineerden zijn hier alle drie te downloaden:

Lendersprijs 2012: 
De Lendersprijs 2012 is gewonnen door Ton Stumpel.Ton heeft zich zowel nationaal als internationaal zeer actief ingezet voor de bescherming van onze soortgroepen. Ton is gepromoveerd op het beheer van reptielenhabitats. Hij was jarenlang voorzitter van de Conservation Committee van de Societas Europaea Herpetologica (SEH) en heeft daar als vertegenwoordiger van Nederland veel werk verzet voor de praktische bescherming van dieren middels de Bern Conventie en de EU-Habitatrichtlijn. Met zijn lef en vastberaden inzet weet hij zich vast te bijten in als lastig te boek staand onderzoek, zoals zijn werk aan de zandhagedis en de hazelworm. Bij tegenslagen heeft Ton zijn warme persoonlijkheid altijd weten te behouden.

Samenvattingen lezingen 2012

Strandingen en rehabilitatie zeeschildpadden
Edo Goverse (RAVON) & Pete McLean (Sea Life Scheveningen)

Een korte inleiding van de zeeschildpadsoorten die in Nederland zijn gevonden. Is er een trend? Tussen 1707 en heden zijn er 40 zeeschildpadden gestrand of gezien in Nederlandse wateren. Recentelijk zijn 3 dieren zijn opgevangen en gerehabiliteerd. Aansluitend is beeldmateriaal getoond over de opvang van een Kemps zeeschildpad (vrouwtje Flip) die december 2011 op het strand in Monster is gevonden en vrijdag 2 november jl. is teruggevlogen naar de Golf van Mexico. Zij is de avond voor de RAVON-dag met zender weer uitgezet. (meer info klik hier)

Onzichtbaar maar wel aanwezig – e-DNA onderzoek
Jelger Herder (RAVON)

Environmental DNA is een nieuwe methode om dieren die in het water leven op te sporen. De methode is gebaseerd op het feit dat alle soorten die in het water leven in datzelfde water DNA achterlaten via faeces, urine en huidcellen. Door het nemen van watermonsters en deze te analyseren op DNA van de doelsoort is het voorkomen van een doelsoort vast te stellen. RAVON werkt grensoverschrijdend samen met het Franse Spygen. In 2012 zijn er goede resultaten geboekt voor de knoflookpad, kamsalamander en grote modderkruiper. Voor meer informatie kijk op www.environmental-dna.nl

Zonnebaars verbannen, knoflookpadlarven meer kansen
Dankzij de uitzending van Een Vandaag op 12 juli jl. waarin Staatsbosbeheer, Stichting Bargerveen en RAVON uitleg geven over de zonnebaars die de Nederlandse wateren leeg eet, heeft Intratuin besloten direct met de verkoop van zonnebaarzen te stoppen. In 2010 meldden wij dat Aquadistri, de grootste importeur en leverancier van vijverproducten, besloten had ter bescherming en behoud van onze inheemse flora en fauna de verkoop van zonnebaarzen per direct te staken. Intratuin heeft zich daar nu bij aangesloten. RAVON is zeer verheugd over deze verantwoordelijke beslissing van Intratuin. Daarom is deze uitzending getoond. (meer info klik hier)

Rivierprikken in de Kendel
Johan Thissen (NABU Naturschutzstation Niederrhein)

Vanuit de kustwateren van de Noordzee trekken honderdduizenden Rivierprikken de Nederlandse rivieren op. De meesten trekken door naar Duitsland via de Rijn en de Eems, of naar België via de Schelde. De optrekkers van de Maas gaan naar Duitsland en België. Een klein deel van de Noordzeepopulatie paait met zekerheid in het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Maas, namelijk in de Roer en de Kendel. De Kendel is een middelgrote zijbeek aan de linkeroever van de Niers, ter hoogte van Gennep op de grens met Duitsland. De Nederlands-Duitse populatie Rivierprikken van de Kendel is waarschijnlijk tijdens de paaiperiode de best zichtbare van ons land. Het is fascinerend om hier in april de Rivierprikken bezig te zien met hun voortplanting.

Blik onder water in Gelderse wateren
Matthijs de Vos (vrijwilliger RAVON en coördinator Werkgroep Gelderse Vissers)

Beeldmateriaal onderwater in Gelderland en een doorkijkje naar de Vissenatlas van Gelderland die in december 2012 verschijnt. Grensoverschrijdend omdat onze leefwereld wordt verruild door de onderwaterwereld. (meer info klik hier)

Modderkruipers geven verborgen leefwijze prijs
Fred Wielink (vrijwilliger RAVON) & Arthur de Bruin (RAVON)

De eerste resultaten van een diepgaand onderzoek naar grote modderkruipers met behulp van zenders. Grensoverschrijdend door gebruik van technologie waarbij de verborgen leefwijze van grote modderkruipers steeds meer wordt prijsgegeven.

Adviesraad RAVON
Jarno Beijk

Voorstellen leden adviesraad RAVON (Jarno Beijk, Wim van den Heuvel, Stephan Huijgens, Gerard Smit & Monica Wesselink). Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de werkorganisatie (het RAVON-kantoor), de Raad van Toezicht en het bestuur van RAVON over alle zaken die op een of andere manier de vrijwilligers betreffen. Oproep: Heb jij zin om mee te praten, mee te denken en de handen uit de mouwen te steken als lid van de Adviesraad? Neem dan contact op door te mailen naar adviesraad@ravon.nl

Op pad met Dirk-jan, Gerrit en Henny
Astrid Warmer & Daphne Koenen, Willem de Kooning kunstacademie Rotterdam

 “Koppel een geur aan een ruimte” was de schoolopdracht. Zij dachten aan de lokgeur van het voortplantingswater van amfibieën en maakten vervolgens deze presentatie met vernieuwende en grensoverschrijdende ideëen die RAVON zeker zal gaan doorvoeren in de website Padden.nu. Het personaliseren van dieren is door RAVON al direct ingezet voor SOS vuursalamander.

SOS vuursalamander
Annemarieke Spitzen & Wilbert Bosman (RAVON)

Het gaat niet goed met de vuursalamander. De aantallen dieren die in de natuurlijke populaties in Zuid Limburg gezien worden, zijn tot een dieptepunt gekelderd. Vanaf 2008 werden dode vuursalamanders gemeld op waarneming.nl en in 2010 werden 15 dode vuursalamanders gevonden. De populatie is ineengestort en wat betreft de oorzaak van deze achteruitgang tasten we in het duister. RAVON en partners zijn daarom gestart met SOSvuursalamander, een actieplan waarin potentiële oorzaken worden onderzocht en dieren in veiligheid worden gesteld. In de campagne rondom SOSvuursalamander hebben we verschillende elementen gebruikt. In deze lezing is ingegaan op de huidige campagne (crowdfunding en Stichting GeefGratis) en op welke manier geïnteresseerden kunnen deelnemen met eigen acties.

Een liefdesgeschiedenis
Deze film van de IUCN (03:18) is getoond in het kader van ‘ personalizing nature’  voor het bereiken van een positievere aanpak van natuurbescherming door een groot draagvlak onder de bevolking. Dit is teven de opstap naar de volgende lezing die een relatie heeft met crowdfunding. (meer info klik hier)

Pilot voor natuur – crowdfunding voor knoflookpad, boomkikker en kamsalamander
Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde provincie Gelderland)

Verkennen van nieuwe mogelijkheden om natuurprojecten financieel te steunen heeft geleid tot een pilot natuur (crowdfunding) die de provincie in 2012 is gestart. Vergroten betrokkenheid burgers bij natuur is uitgangspunt. Betalen mensen voor natuur als dit hun eigen directe omgeving betreft?

Concreet heeft de pilot in financiële zin niets opgeleverd voor de voorgedragen projecten:

Knoflookpad Brummen: volledig gefinancierd met dank aan de bijdrage van landschapsbeheer Gelderland. Boomkikker Achterhoek: opgebracht via Flattr € 3. Kamsalamander Ooijpolder: opgebracht via Flattr € 12. Deze bedragen worden uitbetaald aan de vrijwilligers van de projecten.

De pilot heeft voor RAVON wel een goede kennismaking met de PR afdeling van de Provincie opgeleverd die nog veel mooie samenwerking gaat opleveren. RAVON is actief met crowdfunding bezig geweest en heeft hierover veel geleerd. Alleen inzetten op een enkel medium (Flattr) is niet voldoende effectief gebleken, maar de spin off hiervan is wel erg leerzaam geweest. Zo heeft RAVON de ervaring ook kunnen gebruiken voor de campagne SOS vuursalamander en zullen ze dit fenomeen ook verder gaan inzetten om kleinschalige projecten met grote waarde voor soortbehoud wel te kunnen uitvoeren.

In de ban van de ringslang
Deze informatieve film (04:19) is gemaakt door Raymond Creemers tijdens een werkdag van de Ringslangen werkgroep Houten. De film is terug te zien op www.slangen.nu. (klik hier)

Het verlangen naar hazelworm
Koos van Zomeren

Voorjaar 2013 zal het boek “Het verlangen naar hazelworm” van Koos van Zomeren verschijnen. In deze presentatie heeft Koos ons de primeur geven en een tipje van de sluier opgelicht …

 

 

Programma

Minimaliseren
 

U kunt hier het programma downloaden.

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina