Search
maandag 21 januari 2019

Meetprogramma amfibieën

Bij het meetprogramma amfibieën zijn er twee manieren van tellen: aantalsmonitoring en daglijstjes. Op deze pagina lees je daar meer over.

Aantalsmonitoring

Bij het aantalsmonitorting wordt primair gekeken naar vijf soorten amfibieën:

  • Boomkikker
  • Knoflookpad
  • Geelbuikvuurpad
  • Vroedmeesterpad
  • Vuursalamander

Deze monitoring richt zich op de wateren waarin de dieren zich kunnen voortplanten. Wateren binnen een telgebied worden een 4x per jaar bezocht onder gunstige omstandigheden waarbij alle waargenomen soorten worden genoteerd en doorgegeven. In de Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland staat in detail beschreven hoe een telgebied kan worden uitgezet en welke protocollen er gevolgd moeten worden. Ook staan er per soort tips in hoe soorten het beste kunnen worden waargenomen. De vuursalamander is een uitzondering, deze wordt gemonitoord door het lopen van een vaste route.

Aanmelden

Als deze manier van monitoren je wat lijkt kun je je aanmelden door aanmeldformulier op deze pagina in te vullen. Naast het starten van een nieuw telgebied is het ook mogelijk een vacante telgebied te herbezetten. Deze zijn te bekijken op het invoerportaal (http://amfibieen.meetnetportaal.nl) onder ‘kaart telgebieden'. Na registratie kan het vacant telgebied worden geclaimd. Ga naar waarnemen in het veld voor een korte samenvatting hoe voor te bereiden en op pad te gaan of download de uitgebreide Veldhandleiding.

Na aanmelding wordt samen met de landelijk coördinator Meetprogramma Amfibieën gekeken naar de beste mogelijkheden voor het uitzetten/opvolgen van een telgebied. Neem gerust contact op met de Regiocoördinator Meetprogramma Amfibieën ter assistentie voor het uitzetten van een telgebied en/of het begeleiden in het veld.

Daglijstjes

Vanaf 2015 is het Meetprogramma Amfibieën voor een viertal soorten (kamsalamander, poelkikker, heikikker en rugstreeppad) overgegaan op een methode met daglijstjes en herhaalde bezoeken. De methode richt zich op het verzamelen van complete daglijstjes binnen zogeheten kilometerhokken. Herhaalbezoeken zijn essentieel voor het versterken van de occupancy modellen waarmee vanaf nu de trends voor deze soorten berekend worden. Voor soorten als boomkikkers, knoflookpad, vuursalamander, vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad, waarvan reeds aantallen geteld werden zal er niks veranderen en blijft de aantalsmonitoring bestaan.

Aan de slag

In de kaartmodule worden er kilometerhokken aangeboden die (herhaald) onderzocht dienen te worden. Dit zijn hokken waar in het verleden doelsoorten zijn aangetroffen en hokken waar reeds eerder bezoeken zijn geweest. Het opnieuw bezoeken van deze hokken is belangrijk voor de analyse. Wel naar amfibieën gekeken maar geen soort waargenomen? Geef dit ook door via de kaartmodule!

Iedereen kan mee doen. Bekijk de kaartmodule om te zien welke kilometerhokken je kunt onderzoeken. Geef vervolgens je bezoeken en gegevens door door in te loggen met je Telmee-account. Let op: geef ook je bezoek door in de kaartmodule wanneer je niks gevonden heeft, juist deze zogenaamde nul-waarnemingen zijn van belang voor het berekenen van de trefkansen en het signaleren van achteruitgang van een soort. Bekijk ook de handleiding voor de kaartmodule.

Ga naar waarnemen in het veld voor een korte samenvatting hoe voor te bereiden en op pad te gaan of download de uitgebreide Veldhandleiding. Neem gerust contact op met de Regiocoördinator Meetprogramma Amfibieën voor begeleiding in het veld.

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top