Search
zaterdag 28 maart 2020

Gedragscode

Gedragscode

Volg de gedragscode bij veldwerk! (afgeleid van: DAPTF Fieldwork Code of Practice)

Deze gedragscode voor herpetofauna inventarisaties is opgesteld door de Declining Amphibian Populations Task Force (DAPTF). DAPTF heeft de richtlijnen opgesteld voor iedereen die veldwerk doet in natte habitats, in het bijzonder voorplantingswater voor amfibiëen. De aanleiding is dat waarnemingen van, met name door parasitaire infecties, zieke dieren regelmatig worden gerapporteerd van allerlei plaatsen overal op de wereld. Hierdoor is onder andere de vrees ontstaan dat door het vrijlaten van amfibiëen die in gevangenschap zijn gekweekt, en geinfecteerd zijn door nieuwe infecties, een verhoogd risico vormen voor populaties in de vrije natuur.

Parasiten en andere ziekteverwekkers van amfibiëen kunnen zich ook op verschillende manieren tussen habitats verspreiden via de handen, schoeisel, netten of ander veldmateriaal van de onderzoeker. Ziekteverwekkers kunnen zo op nieuwe plaatsen opduiken waar de plaatselijke populatie nog niet eerder met ze in contact is geweest en geen weerstand heeft opgebouwd. Er zijn voorbeelden bekend van o.a. het tropisch regenwoud dat dit heeft geleid tot sterke achteruitgang van amfibiëenpopulaties.

Het is dan ook belangrijk dat iedereen die veldwerk doet in natte habitats voorzorgsmaatregelen neemt om de kans op verspreiding tussen onderzoekslocaties van ziekten onder planten en dieren tot een minimum te beperken. Hieronder zijn de internationaal geldende richtlijnen weergegeven. Voor het Meetprogramma is de eerste regel belangrijk. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat je geen dieren met de hand hanteert. Indien je meerdere uiteenlopende locaties bezoekt of tijdens vakanties in het buitenland dieren inventariseert zul je ook de andere regels in acht moeten nemen.

De gedragscode (The DAPTF Fieldwork Code of Practice)

1. Voordat je een onderzoekslocatie verlaat verwijder je modder, slakken, algen en resten van waterplanten of ander materiaal van je netten, schoeilsel, auto- of fietsbanden en andere opppervlakten. Spoel de schoongemaakte oppervlakten bij voorkeur met gesteriliseerd (gekookt of anders behandeld) water.

2. Tusen verschillende studie locaties dienen netten, schoeisel etc. schoongemaakt te worden met een 70% ethanol oplossing en afgespoeld met schoon gesteriliseerd water. Vermijdt het schoonmaken van materiaal in de directe omgeving van water.

3. Op afgelegen locaties dient al het materiaal te worden schoongemaakt als boven beschreven voordat je terugkeert naar het lab of 'basiskamp'. Als er wasmachines beschikbaar zijn kun je de netten wassen in een beschermde net-hoes met 'delicaat' programma.

4. Op plaatsen waarvan bekend is dat er problemen zijn met ziekteverwekkers en op plaatsen met kleine of geïsoleerde populaties draag je wegwerphandschoenen indien je de dieren moet vangen. Tussen het hanteren van verschillende indivduen zul je de handschoenen moeten wisselen. Gebruik een vaste set van materiaal (netten, schoeisel etc.) voor afzonderlijke onderzoekslocaties. Maak ze aan het eind van elke velddag afzonderlijk schoon en berg ze afzonderlijk op.

5. Als er dieren moeten worden verzameld draag je er zorg voor dat dieren van verschillende locaties gescheiden blijven. Indirect contact (bijv. via handen of hergebruik emmers e.d.) tussen de dieren of andere gevangen dieren dient te worden vermeden. Verder dienen de dieren niet in contact te komen met verzameld planten- en bodemmateriaal van andere onderzoekslocaties. Gebruik altijd steriel of wegwerp huishoudelijk materiaal.

6. Controleer verzamelde dieren op eventuele aanwezigheid van ziekten of parasieten direct na het vangen. Voordat nakweek wordt losgelaten in de vrije natuur dienen amfibiëen voor een bepaalde periode in quarantine te worden gehouden en grondig gescreend op potentiele ziektes.

7. Gebruikt schoonmaak materiaal moet veilig worden opgeruimd, indien nodig gebeurt dit op het lab of thuis.

De DAPTF Fieldwork Code of Practice is opgesteld door DAPTF met waardeolle adviezen van Begona Arano, Andrew Cunningham, Tom Langton, Jamie Reaser en Stan Sessions.

Voor verdere informatie omtrent deze gedragscode kun je (in het Engels) contact opnemen met John Wilkinson, Biology Department, The Open University, Walton Hall, Milton Keynes, MK7 6AA, UK.

E-mail: DAPTF@open.ac.uk

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top