Search
donderdag 4 maart 2021

Meetprogramma Amfibieën - Aantalsmonitoring

Bij het aantalsmonitoring wordt primair gekeken naar vijf soorten amfibieën:

  • Boomkikker
  • Knoflookpad
  • Geelbuikvuurpad
  • Vroedmeesterpad
  • Vuursalamander

Deze monitoring richt zich op de wateren waarin de dieren zich kunnen voortplanten. Wateren binnen een telgebied worden een 4x per jaar bezocht onder gunstige omstandigheden waarbij alle waargenomen soorten worden genoteerd en doorgegeven. In de Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland staat in detail beschreven hoe een telgebied kan worden uitgezet en welke protocollen er gevolgd moeten worden. Ook staan er per soort tips in hoe soorten het beste kunnen worden waargenomen. De vuursalamander is een uitzondering, deze wordt gemonitoord door het lopen van een vaste route.

Aanmelden

Als deze manier van monitoren je wat lijkt kun je je aanmelden door aanmeldformulier op deze pagina in te vullen. Naast het starten van een nieuw telgebied is het ook mogelijk een vacante telgebied te herbezetten. Deze zijn te bekijken op het invoerportaal (http://amfibieen.meetnetportaal.nl) onder ‘kaart telgebieden'. Na registratie kan het vacant telgebied worden geclaimd. Ga naar waarnemen in het veld voor een korte samenvatting hoe voor te bereiden en op pad te gaan of download de uitgebreide Veldhandleiding.

Na aanmelding wordt samen met de landelijk coördinator Meetprogramma Amfibieën gekeken naar de beste mogelijkheden voor het uitzetten/opvolgen van een telgebied. Neem gerust contact op met de Regiocoördinator Meetprogramma Amfibieën ter assistentie voor het uitzetten van een telgebied en/of het begeleiden in het veld.

Aanmelden

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top