Search
vrijdag 15 januari 2021

Meetprogramma amfibieën - Daglijstjes

Vanaf 2015 is het Meetprogramma Amfibieën voor een viertal soorten (kamsalamander, poelkikker, heikikker en rugstreeppad) overgegaan op een methode met daglijstjes en herhaalde bezoeken. De methode richt zich op het verzamelen van complete daglijstjes binnen zogeheten kilometerhokken. Herhaalbezoeken zijn essentieel voor het versterken van de occupancy modellen waarmee vanaf nu de trends voor deze soorten berekend worden. Voor soorten als boomkikkers, knoflookpad, vuursalamander, vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad, waarvan reeds aantallen geteld werden zal er niks veranderen en blijft de aantalsmonitoring bestaan.

Aan de slag

In de kaartmodule worden er kilometerhokken aangeboden die (herhaald) onderzocht dienen te worden. Dit zijn hokken waar in het verleden doelsoorten zijn aangetroffen en hokken waar reeds eerder bezoeken zijn geweest. Het opnieuw bezoeken van deze hokken is belangrijk voor de analyse. Wel naar amfibieën gekeken maar geen soort waargenomen? Geef dit ook door via de kaartmodule!

Iedereen kan mee doen. Bekijk de kaartmodule om te zien welke kilometerhokken je kunt onderzoeken. Geef vervolgens je bezoeken en gegevens door door in te loggen met je Telmee-account. Let op: geef ook je bezoek door in de kaartmodule wanneer je niks gevonden heeft, juist deze zogenaamde nul-waarnemingen zijn van belang voor het berekenen van de trefkansen en het signaleren van achteruitgang van een soort. Bekijk ook de handleiding voor de kaartmodule.

Ga naar waarnemen in het veld voor een korte samenvatting hoe voor te bereiden en op pad te gaan of download de uitgebreide Veldhandleiding. Neem gerust contact op met de Regiocoördinator Meetprogramma Amfibieën voor begeleiding in het veld.

Heikikker Jelger Herder

Aanmelden

Handige links

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top