Search
donderdag 26 november 2020

Meetprogramma vissen - Rivierprik

Monsterplaatskeuze
Zoek binnen het onderzoeksgebied naar het geschikte habitat in beken. Voor larven zijn dit stromingsluwe delen met een bodem van modder en detritus. Voor volwassen paaiende rivierprikken zijn dit ondiepe, snelstromende trajecten met een grindrijke bodem met flinke kiezels en kleine stenen. Dergelijke plekken worden vaak aangetroffen bij bruggetjes en stuwtjes.
   
Wijze hanteren schepnet voor larven
De larven van rivierprik leven in de bodem, schep door de bodem (modder en detritus) in stromingsluwe delen en oevers en woel met je voeten door modder en detritus om de larven in het net te drijven. Neem steekproeven en zorg dat je niet al het habitat verstoort.
   
Zichtwaarnemingen in de paaitijd

In de paaitijd kunnen paaiende dieren op zicht worden waargenomen. Kijk goed naar de bodem in ondiepe grindrijke trajecten. Rivierprikken maken een 'schone' paaikuil die vaak licht aftekent tegen de omliggende bodem. Aan de stroomopwaartse zijde van de paaikuil zuigen de prikken zich vast aan grind en stenen. Tijdens de paai kronkelen de rivierprikken om elkaar heen, voor de paai en tijdens rustmomenten lijken het 'slierten' in richting van de stroming. Je moet dus goed kijken.

   
Te leveren inspanning per km-hok

Voor de rivierprik is het belangrijk om in het voorjaar op zicht te zoeken naar zich voortplantende dieren. Voor het vinden van paaiende rivierprikken (op zicht) zijn tenminste vijf telronden nodig vanaf de aanvang van de paai, omdat de activiteit van paaiende prikken per dag varieert, het paaiseizoen binnen enkele weken voorbij is en de aanvang ervan varieert. Dit betekent dat er voorafgaand aan de paai van prikken al meerdere bezoeken uitgevoerd dienen te worden om de aanvang van de paai eerst vast te stellen. Alle paaiplaatsen worden afgezocht. Indien de locaties daarvan nog niet bekend zijn, wordt het hele beektraject in een kilometerhok afgezocht.

De in de bodem levende larven kunnen met schepnet gedurende het hele jaar gevangen worden. Indien het monitoringsonderzeok wordt uitgevoerd met schepnet, dienen er per jaar minimaal twee onderzoeksronden uitgevoerd te worden, waarbij een totale inspanning van minimaal 120 minuten is (2 x 60 minuten).

   
Aantal personen
De hierboven beschreven richtlijn gaat uit van 1-2 waarnemers bij schepnetonderzoek. Als er met meer mensen gevist wordt, neemt de te vissen tijd af.
   
Periode
Zichtwaarnemingen paaitijd: februari – mei. Larven scheppen: hele jaar.
   

Materiaal

Groot schepnet (model RAVON), gestrekte maaswijdte 3 mm. Waadpak (of lieslaarzen). Voor zichtwaarnemingen paaiende prikken: polariserende zonnebril.

Beekprik RAVON Jelger Herder

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top