Search
zondag 28 november 2021

Stages

Stichting RAVON doet onderzoek aan amfibieën, reptielen en vissen. In het onderzoeksprogramma staan op dit moment de onderstaande thema's centraal. Voor de verschillende items stellen we onderzoeksvragen op waarvoor vervolgens projecten worden geïnitieerd.

Voor zowel de bachelor- als masterfase formuleren we specifieke onderzoeksvragen, die een substantiële bijdrage leveren aan het overkoepelende onderzoek.

Onderwerpen

Bescherming

Ons landschap is in de loop der eeuwen steeds verder versnipperd. Door de aanleg van wegen, kanalen en steden zijn natuurgebieden van elkaar geïsoleerd geraakt. Dit heeft gevolgen voor de mobiliteit van dieren en planten. Om geïsoleerde gebieden weer met elkaar te verbinden wordt (werd) in Nederland de Ecologische Hoofd Structuur gerealiseerd. Hiertoe worden overal in het land onder andere faunapassages aangelegd om barrières op te heffen.

Item: adder

 • Genetisch onderzoek aan adder
  Analyse van minimaal 45 beschikbare wangslijm monsters om te bekijken in hoeverre er sprake is van inteelt binnen kleine, sterk geisoleerde  adderpopulaties. Je hebt ervaring met genetische analyse technieken en de interpretatie ervan. Eventueel verzamel je in het veld (onder begeleiding) nog nieuwe samples, bij voorkeur in maart-apri 2021 in adderpopulaties op de Veluwe en/of noord-Nederland. 
  DEZE STAGE IS WAARSCHIJNLIJK VERVULD, MOCHT DIT NIET DOORGAAN DAN WORDT DEZE IN FEBRUARI OPNIEUW AANGEBODEN 

  NIVEAU: WO 
  PERIODE: veldwerk vanaf begin maart, start genetische analyses kan wellicht al eerder
  BEGELEIDER(S): Raymond Creemers  in samenwerking met een Universiteit 

 Item: reptielen

 • Populatieonderzoek
  Karteren reptielenpopulaties op verschillende terreinen in Nederland. Afhankelijk van de beschikbare tijd duik je dieper op deelonderwerpen in zoals de effecten van het beheer, onderzoek naar winterverblijfplaatsen/ zomerhabitats (adder) of de conditie van dieren in relatie tot beschikbaarheid van voedingstoffen. De te kiezen locatie is sterk afhankelijk van je woon- of verblijfplaats.
 • DEZE STAGE IS INMIDDELS VERVULD, MOCHT DIT NIET DOORGAAN DAN WORDT DEZE IN FEBRUARI OPNIEUW AANGEBODEN 

  NIVEAU: HBO, WO (duo)
  PERIODE: veldwerk vanaf begin maart-juni en in periode augustus-september
  BEGELEIDER(S): Raymond Creemers  

 


Item: Amfibieën

 • Licht op natuur
  Light pollution is increasingly recognised as one of the strongest anthropogenic factors that can impact ecosystems. At the NIOO-KNAW, we investigate the impact of light on nocturnal species, such as bats, amphibians, mice and mustelids. We try to understand their response to the colour composition of light, and the light intensity. More information: https://nioo.knaw.nl/nl/vacatures/student-project-licht-op-natuur

Volgend artikel Buitenlandse stages
Printen
6274

Theme picker

Contactformulier

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top