Search
woensdag 21 oktober 2020

Stages

Stichting RAVON doet onderzoek aan amfibieën, reptielen en vissen. In het onderzoeksprogramma staan op dit moment de onderstaande thema's centraal. Voor de verschillende items stellen we onderzoeksvragen op waarvoor vervolgens projecten worden geïnitieerd.

Voor zowel de bachelor- als masterfase formuleren we specifieke onderzoeksvragen, die een substantiële bijdrage leveren aan het overkoepelende onderzoek.

Onderwerpen

Verspreiding

Stichting RAVON heeft een achterban van ongeveer 2000 betrokkenen, die jaarlijks vele waarnemingen inleveren. De databank bevatte eind 2010 zo’n 1,5 miljoen records. Deze data lenen zich natuurlijk bij uitstek voor data mining. Waarnemingen worden vaak volgens een bepaalde methodiek verzameld. Methodieken zijn niet altijd voor iedere soort even geschikt en vragen dan ook soms om verbetering. Je zou het monitoring op maat kunnen noemen.


Item: vissen

 • Vissen inventariseren
  Beschik je over een grote zelfstandigheid en ga je graag het veld in? Dan is een stage waarbij je vissen inventariseert misschien wat voor jou. Tijdens de stage leer je veldwerk te plannen en organiseren, doe je kennis op van de zoetwatervissen en hoe je veldgegevens kunt digitaliseren. Het is daarbij ook mogelijk een praktische onderzoeksvraag af te bakenen die je met jouw gegevens kunt beantwoorden. Je hebt voor deze stage MBO niveau 4 nodig.

  NIVEAU: MBO-4
  PERIODE: april - november
  BEGELEIDER: M. Schiphouwer

Item: reptielen

Op dit moment zijn er met betrekking tot verspreidingsonderzoek reptielen geen stages beschikbaar.


Item: agrarisch natuur- en landschapbeheer

 • Inventariseren in het boerenland
  In 2016 is het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start gegaan. Dit stelsel heeft tot doel de biodiversiteit te vergroten in het landelijk gebied. RAVON coördineert het onderzoek naar de effectiviteit van het nieuwe beheerstelsel voor verschillende doelsoorten onder de amfibieën en vissen. Hiervoor heeft RAVON een groot meetnet opgezet dat landsdekkend is. Zowel amfibieën en vissen moeten jaarlijks herhaaldelijk geïnventariseerd worden op vaste meetpunten binnen vastgestelde perioden. Wij zoeken stagiaires die van een uitdaging houden, veel veldwerk willen doen, zelfstandig kunnen werken en ambassadeur in het veld willen zijn van RAVON. In deze stage zal je jouw soortenkennis vergroten op het gebied van amfibieën en vissen, leer je deze soorten inventariseren en communiceren met terreineigenaren. De voorkeur gaat uit naar stagiaires met een rijbewijs die eventueel een auto tot hun beschikking hebben

  NIVEAU: MBO-opleiding, eco-wildlife, bos- en natuurbeheer, toegepast biologie of vergelijkbaar, op niveau 3 of 4 en minimaal 3e jaars.
  PERIODE: stage is momenteel niet beschikbaar
  BEGELEIDER: Thijs Schippers & Rémon ter Harmsel
Vorig artikel Genetica
Volgend artikel Ziektes en parasieten
Printen
2638

Theme picker

Contactformulier

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top