Search
maandag 2 augustus 2021

Soorten

Amoergrondel (Exoot)

Perccottus glenii

Amoergrondel Perccottus glenii Paul van Hoof

De Amoergrondel is een kleine vissoort die behoort tot de baarsachtigen.


Herkenning

De Amoergrondel is een kleine vissoort die tot 25 centimeter lang kan worden. Ze hebben een stevige bouw met een vrij grote kop en een grote bovenstandige bek. De kleur is over het algemeen lichtbruin met een patroon van lichte en donkere vlekken. Het paaikleed van de mannetjes is erg donker. De soort behoort tot de baarsachtigen en heeft twee rugvinnen. De voorste rugvin heeft zes tot acht harde vinstekels, de achterste rugvin heeft negen tot elf zachte vinstralen. De anaalvin heeft één tot drie harde stekels en zeven tot tien zachte vinstralen. De Amoergrondel heeft, in tegenstelling tot de grondels uit de Gobiidae familie, twee losstaande buikvinnen.

Perccottus glenii Amoergrondel Andrey Reshetnikov


 

Ecologie

 

Voortplanting

Tekst volgt nog.

Levenswijze

De Amoergrondel tolereert een breed spectrum aan watertypen, maar geeft de voorkeur aan begroeide wateren in de uiterwaarden van rivieren en andere stilstaande watertypen met voldoende vegetatie. In wateren met weinig roofvissen, kan de soort zeer hoge dichtheden bereiken. De Amoergrondel kan erg goed omgaan met zuurstofloosheid, warm water, bevriezing en droogval.

Perccottus glenii Amoergrondel

 

Verspreiding

Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Amoergrondel, beslaat Oost-Rusland, Noordoost-China en het noorden van Noord-Korea. Tegenwoordig is de soort door introducties verspreid geraakt over het hele westen van Rusland. In onder meer de Baltische Staten, Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en voormalig Joegoslavië is de soort inmiddels ook aanwezig, ook in het stroomgebied van de Donau. De Amoergrondel zou Nederland op eigen kracht via het Main-Donau Kanaal kunnen bereiken.

Percottus glenii Amoergrondel Verspreiding

 


 

Bedreiging en bescherming

Amoergrondel is opgenomen in de Unielijst van invasieve exoten. Binnen Europa en Nederland is er een verbod op bezit, handel, kweek, transport en import. Door zijn voedselkeuze vormt hij in plantenrijke wateren een grote bedreiging voor amfibieën en enkele zeldzame inheemse vis- en macrofaunasoorten. Op grond van modelanalyses is het heel waarschijnlijk dat deze soort zich in de Nederlandse ecosystemen uitstekend zal weten te handhaven (Reshetnikov & Ficetola, 2011). Geef een eventuele vondst –liefst met foto– daarom altijd direct door!


 
Vorig artikel Amerikaanse stierkikker (Exoot)
Volgend artikel Antilliaanse leguaan
Printen
3296

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top