Search
donderdag 9 december 2021

Soorten

Kleine marene

Coregonus albula

Kleine marene Coregonus albula Jelger Herder

De kleine marene is een uitheemse soort die incidenteel in Nederland wordt aangetroffen, vermoedelijk gaat het om dieren die zijn uitgespoeld uit het Rijnsysteem bovenstrooms van Nederland.


Herkenning

De kleine marene (Coregonus albula) behoort tot de familie van de zalmen (te herkennen aan de aanwezigheid van een vetvin). De soort heeft een zeer langgerekt, matig zijdelings afgeplat lichaam en een bovenstandige bek. Ze vertonen gelijkenis met de houting, deze soort heeft echter een onderstandige bek. Kleine marenes worden gemiddeld 20 centimeter lang met uitschieters tot 40 centimeter.

Kleine marene Coregonus albula Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

De paai vindt plaats in zoetwater boven zand of grind.

Levenswijze

Kleine marene komt van nature voor in de estuaria, kustwateren en meren rond de Oostzee. Het hoofdvoedsel bestaat uit dierlijk plankton, grotere individuen eten ook visbroed en insecten.

Kleine marene Coregonus albula Jelger Herder

 

Verspreiding

De soort is geïntroduceerd in een aantal stuwmeren van het Duitse Rijnstroomgebied. In Nederland wordt kleine marene incidenteel waargenomen. Tussen eind 2015 en het voorjaar 2016 werden er in korte tijd zes waarnemingen gedaan in de Waddenzee, Gelderse IJssel en de IJssel bij Deventer. Mogelijk gaat het hier om dieren die zijn uitgespoeld vanuit Duitsland.

Kleine marene Coregonus albula Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

 

De kleine marene wordt voor Nederland als uitheems beschouwd. Hij is opgenomen in de Visserijwet. Internationaal is de soort beschermd middels de Conventie van Bern (Bijlage 3).

Kleine marene Coregonus albula Jelger Herder
 
Vorig artikel Kesslers grondel
Volgend artikel Kleine modderkruiper
Printen
2353

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top