Search
zondag 28 november 2021

Soorten

Kleine modderkruiper

Cobitis taenia

Kleine modderkruiper Cobitis taenia Jelger HerderDe kleine modderkruiper is een slangachtig visje dat wijd verspreid voorkomt in Nederland. Recentelijk is ontdekt dat in Nederland ook een hybride vorm leeft, waarvan alle dieren vrouwelijk zijn.

Herkenning

De kleine modderkruiper (Cobitis taenia) behoort tot de familie van de modderkruipers (Cobitidae) en heeft een langgerekt cilindervormig geel tot lichtgrijs lichaam met op de flanken een regelmatig patroon van donkere vlekken. Rond de bek bevinden zich zes korte bekdraden waarvan vier op de bovenlip en twee in de mondhoeken. Onder het oog bevindt zich een kleine uitklapbare stekel. De mannetjes hebben een verdikte schub bovenop de bortsvin. De soort kan 11 centimeter lang worden. Het bermpje en de grote modderkruiper vertonen gelijkenis met de kleine modderkruiper. Grote modderkruiper heeft tien bekdraden. Bermpje heeft geen stekel onder het oog en een onregelmatig vlekkenpatroon. In Nederland leeft naast (C. Taenia) een hybride vorm van meerdere soorten (C. taenia x tanaitica x elongatoides). Deze hybriden zijn altijd vrouwelijk en kunnen een lengte van 14 cm bereiken.

Kleine modderkruiper Cobitis taenia Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

De paaitijd loopt van april tot juli. Hierbij draait het mannetje zich om het vrouwtje. De eieren worden afgezet tussen dichte vegetatie en als dit ontbreekt tussen stenen, takken of boomwortels.

Levenswijze

De kleine modderkruiper heeft een voorkeur voor stilstaand tot langzaam stromend ondiepe wateren met een rijke plantenbegroeiing en een zandige of met dunne sliblaag bedekte bodem. De soort komt in vrijwel heel Nederland voor in sloten, vaarten, kanalen, riviertjes, beken, plassen en meren. Kleine modderkruipers zijn met name in de schemering en ’s nachts actief, overdag rusten ze verscholen tussen de vegetatie of ingegraven in de bodem met enkel hun kop eruit stekend. Ze voeden zich door bodemsubstraat op te happen en daaruit eetbare deeltjes te filteren. Het dieet bestaat uit zoöplankton, kleine macrofauna, algen en dood organisch materiaal.

Kleine modderkruiper Cobitis taenia blikonderwater

 

Verspreiding

Kleine modderkruiper komt voor van Groot-Brittannië tot aan de Oeral en van zuid Scandinavië tot aan de Pyreneeën en Alpen. In Nederland is deze soort te vinden in ondiepe plantenrijke wateren verspreid over het land.

Kleine modderkruiper Cobitis taenia Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

 

Kleine modderkruiper is een vrij algemene soort in Nederland. De soort is gevoelig voor watervervuiling. Intensief onderhoud van watergangen, waarbij alle vegetatie verdwijnt, heeft een negatief effect. Kleine modderkruiper is opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn (Bijlage 2).

Kleine modderkruiper Cobitis taenia Jelger Herder
 
Vorig artikel Kleine marene
Volgend artikel Kleine watersalamander
Printen
13915

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top