Search
donderdag 9 december 2021

Soorten

Kolblei

Blicca bjoerkna

Kolblei Blicca bjoerkna Jelger Herder

De kolblei komt wijd verspreid voor in de wat grotere en diepere wateren binnen Nederland. Zeker de kleinere exemplaren van de soort worden vaak verward met de brasem.


Herkenning

De kolblei (Blicca bjoerkna) is een hooggebouwde karperachtige (Cyprinidae) met een sterk zijdelings afgeplat lichaam en zilverkleurige flanken. De kop is relatief klein met een onderstandige uitstulpbare bek. Het mannetje heeft in de paaiperiode paaiuitslag (witte knobbeltjes) over het lichaam. De maximum lengte bedraagt ongeveer 50 centimeter. Kolblei kan onder andere van gelijkende soorten onderscheiden worden op basis van het aantal vinstralen in de anaalvin (22-26) en het aantal rijen schubben tussen de zijlijn en rugvin (7-9). Brasem heeft een kleiner oog en meer schubben tussen de zijlijn en rugvin (11-12), Donaubrasem heeft een langere anaalvin (41-48 vinstralen) en blauwneus heeft een verdikte neus en u-vormige bek.

Kolblei Blicca bjoerkna  Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

In de periode mei tot juni trekt kolblei naar ondiep water om zich voort te planten op waterplanten of andere substraten. In de rivieren maken ze daarbij ook gebruik van ondergelopen uiterwaarden.

Levenswijze

De kolblei prefereert stilstaand tot langzaam stromend water en leeft in meren, plassen, kanalen en rivieren. De soort leeft in scholen, soms ook samen met brasem. Het voedsel bestaat uit slakjes, insecten, waterplanten, algen en dierlijk plankton welke met behulp de uitstulpbare bek uit de bodem gehaald worden.

Kolblei Blicca bjoerkna Jelger Herder

 

Verspreiding

Kolblei komt in een groot deel van Europa voor uitgezonderd delen van Scandinavië, het Iberisch Schiereiland en de omgeving van de Adriatische zee. In Nederland is deze soort te vinden in vrijwel alle stilstaand tot langzaam stromend water zoals meren, plassen, kanalen en rivieren.

Kolblei Blicca bjoerkna Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

De kolblei is een vrij algemene soort in Nederland. Doordat er vaak verwarring met brasem optreed is er weinig bekend over de toe- of afname van de soort. De kolblei is zonder minimummaat of gesloten tijd opgenomen in de Visserijwet.

Kolblei Blicca bjoerkna Jelger Herder

Zie ook

Herkenning zoetwatervissen

 

Vorig artikel Knoflookpad
Volgend artikel Kopvoorn
Printen
3458

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top