Search
zaterdag 22 januari 2022

Soorten

Marmergrondel

Proterorhinus semilunaris

Marmergrondel Proterorhinus semilunaris Jelger Herder

De marmergrondel is een uitheemse soort die aan het begin van de 21e eeuw vanuit het Donau systeem, via het Main-Donaukanaal, het Rijn systeem gekoloniseerd heeft.


Herkenning

Marmergrondel (Proterorhinus semilunaris) behoort tot de familie van de grondels (Gobiidae). Het lichaam is gedrongen en donkerbruin tot donkergrijs met een gemarmerde tekening met daarin grote donkere vlekken. Mannetjes kleuren in de paaitijd bijna zwart, de voorste rand van hun eerste rugvin kleurt oranje en de rand van de tweede rugvin en staartvin kleuren wit tot rood. De soort kan ruim 10 centimeter worden.

Het onderscheid met de inheemse rivierdonderpad en beekdonderpad is te maken doordat de borstvinnen van de marmergrondel zijn vergroeid tot een zuignap, bij de donderpadden zijn deze vinnen gescheiden. Het onderscheid met brakwatergrondel, zwartbekgrondel, Kesslers grondel en Pontische grondel is te maken doordat marmergrondel buisvormige neusopeningen heeft, de andere grondelsoorten hebben dit niet.

Marmergrondel Proterorhinus semilunaris Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

In Nederland loopt de voortplantingsperiode waarschijnlijk van april tot september waarbij vrouwtjes meerdere legsels per jaar hebben. De eitjes worden afgezet in een holte tussen stenen of ander hard substraat, waarna het mannetje de eitjes bewaakt tot ze uitkomen.

Levenswijze

Marmergrondel prefereert structuurrijke oeverhabitats die schuilgelegenheid bieden zoals (kleinere) stenen, schelpenbanken of dichte vegetatie. Het voedsel bestaat uit ongewervelden en zoöplankton

Marmergrondel Proterorhinus semilunaris Jelger Herder

 

Verspreiding

Het oorspronkelijke leefgebied van marmergrondel ligt in de stroomgebieden ten westen en noordwesten van de Zwarte Zee. In de jaren ’90 begon de soort het verspreidingsgebied stroomopwaarts uit te breiden in de Donau, waarschijnlijk als gevolg van rivierkanalisaties. Het stroomgebied van de Rijn werd bereikt via het Main-Donaukanaal. In Nederland is marmergrondel voor het eerst aangetroffen in 2002. De soort verspreidde zich snel via de grote rivieren en kanalen naar uiterwaardplassen, polderwateren en beken.

Marmergrondel Proterorhinus semilunaris Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

Marmergrondel is uitheems en heeft zich sinds de vestiging in Nederland sterk uitgebreid. Door zijn sterke kolonisatiedrift wordt de soort als een invasieve exoot beschouwd en vormt mogelijk een bedreiging voor inheemse bodemsoorten zoals rivierdonderpad en bermpje. De marmergrondel is niet beschermd in Nederland.


 
Vorig artikel Levendbarende hagedis
Volgend artikel Meerkikker
Printen
3956

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top