Search
donderdag 9 december 2021

Soorten

Noord-Aziatische modderkruiper

Misgurnus bipartitus

Noord-Aziatische modderkruiper Misgurnus anguillicaudatus Jelger Herder

De Noord-Aziatische modderkuiper is een exoot die lijkt op de inheemse grote modderkruiper. De Noord-Aziatische modderkruiper komt voor zover bekend momenteel alleen in de Tungelroyse beek in Limburg voor.


Herkenning

De Noord-Aziatische modderkruiper (Misgurnus bipartitus) vertoont zowel qua uiterlijk als levenswijze overeenkomsten met de inheemse grote modderkruiper (Misgurnus fossilis). Beide kunnen tot meer dan 25 centimeter. lang worden. De Aziatische soort heeft net als de grote modderkruiper tien bekdraden. Het onderscheid is te maken op basis van het kleurpatroon. De grote modderkruiper heeft een donkerbruine tot roodbruine kleur met donkere lengtestrepen op de flanken. De Noord-Aziatische modderkruiper is meer olijfkleurig en egaler van kleur, met een gemarmerd tot spikkelachtig patroon en geen duidelijke lengtestrepen. Bij jonge dieren is dit patroon nog minder aanwezig. Die kunnen daardoor verward worden met exemplaren van de kleine modderkruiper, die ook licht gekleurd zijn. De kleine modderkruiper heeft echter een meer geblokt vlekkenpatroon en slechts zes bekdraden.

Aziatische modderkruiper Misgurnus anguillicaudatus Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

In de Tungelroyse beek heeft de Noord-Aziatische modderkruiper zich in de periode 2012 – 2016 verspreid over een traject van tenminste negen kilometer (gegevens NDFF). Vanuit deze beek is ook de Leukerbeek gekoloniseerd. Er worden jaarlijks ook jonge dieren gevonden, wat wijst op succesvolle voortplanting.

Levenswijze

De Noord-Aziatische modderkruiper heeft een voorkeur voor ondiepe, plantenrijke delen van wateren. Ze kunnen zich ingraven in de bodem. De soort voedt zich met macrofauna.

 

 Aziatische modderkruiper Misgurnus anguillicaudatus

Tungelroyse Beek: leefgebied van de Noord-Aziatische modderkruiper 


Verspreiding

De Noord-Aziatische modderkruiper komt oorspronkelijk voor in Azie, ten noorden van de Gele rivier. Hier leven ze in stilstaand of zwak stromend water van moerassen langs riviertjes en meren, plassen, vijvers en rijstvelden. De soort leeft vooral in wateren met een modderige bodem. De soort is te koop als aquariumvis, ook in Nederland. De soort is een Europa verder ook geïntroduceerd in the Inn, een grensoverschreidend riviertje in Oostenrijk en Duitsland. In 2012 werd de Noord-Aziatische modderkruiper voor het eerst in Nederland aangetroffen, in de Tungelroyse beek in Limburg. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze hier door iemand losgelaten.

Noord-Aziatische modderkruiper Misgurnus anguillicaudatus Verspreidingskaart RAVON

 

Bedreiging en bescherming

De Noord-Aziatische modderkruiper kan hybridiseren met andere Misgurnus-soorten. Hiernaast komen bij deze soort een aantal ziekten voor, die overgedragen kunnen worden op andere soorten. De soort vormt daarmee mogelijk een gevaar voor de in Nederland inheemse, beschermde en zeldzame grote modderkruiper. Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in de onderstaande risicoanalyses.
 

Vorig artikel Muurhagedis
Volgend artikel Noordzeehouting
Printen
3749

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top