Search
donderdag 23 september 2021

Soorten

Riviergrondel

Gobio gobio

Riviergrondel Gobio gobio Jelger Herder

De riviergrondel is een algemene bodemvis die voornamelijk voorkomt in stromend water met een zanderige bodem zoals beken en rivieren.


Herkenning

Riviergrondel (Gobio gobio) is een langgerekte cilindervormige vis uit de familie van de karpers (Cyprinidae). De flanken zijn grijs met een blauwe tint met vage donkere vlekken. De bek is onderstandig met in elke hoek een bekdraad. De soort kan circa 20 centimeter lang worden. Jonge barbeel heeft een vergelijkbare lichaamsbouw en is van riviergrondel te onderscheiden doordat barbeel vier bekdraden heeft. Witvingrondel vertoont zeer veel gelijkenis maar heeft in tegenstelling tot riviergrondel gekielde schubben op de nek en rug.

Riviergrondel Gobio gobio Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

De paai vindt vanaf april plaats in groepjes waarbij één vrouwtje met één of meerdere mannetjes paait boven stromende zandige of grindrijke bodems.

Levenswijze

De riviergrondel prefereert stromend water met een zandige bodems zoals beken en rivieren maar wordt ook aangetroffen in meren, kanalen en poldersloten op plaatsen waar sprake is van enige stroming. Het voedsel bestaat uit kleine macrofaunasoorten zoals vlokreeften en slakken, maar ook plantaardig materiaal zoals draadalgen wordt gegeten.

Riviergrondel Gobio gobio Jelger Herder

 

Verspreiding

De riviergrondel prefereert stromend water met een zandige bodems zoals beken en rivieren maar wordt ook aangetroffen in meren, kanalen en poldersloten op plaatsen waar sprake is van enige stroming. Het voedsel bestaat uit kleine macrofaunasoorten zoals vlokreeften en slakken, maar ook plantaardig materiaal zoals draadalgen wordt gegeten.

Riviergrondel Gobio gobio Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

Riviergrondel is in Nederland een algemene vissoort in de meeste beken en riviertjes. In de grote rivieren is de soort mogelijk achteruitgegaan door de opkomst van de witvingrondel aan het einde van de 20e eeuw. De slechte waterkwaliteit in de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft hier mogelijk een rol bij gespeeld. Het is onbekend of witvingrondel een bedreiging vormt voor riviergrondelpopulaties in kleinere rivieren en beken. Riviergrondel is opgenomen in de Visserijwet zonder beperkingen.

Riviergrondel Gobio gobio Jelger Herder
 
Vorig artikel Rivierdonderpad
Volgend artikel Rivierprik
Printen
5819

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top