Search
donderdag 9 december 2021

Soorten

Roofblei

Leuciscus aspius

Roofblei Leuciscus aspius Jelger Herder

De roofblei is een uitheemse soort in Nederland die in de grote rivieren en de hiermee verbonden wateren vrij algemeen voorkomt.


Herkenning

De roofblei (Leuciscus aspius)behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae) en heeft een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam met zilverkleurige flanken. Kenmerkend is de grote bovenstandige bek met een puntig onderkaak die in een kuiltje in de bovenkaak valt. Roofblei kan circa 1 meter lang worden. Gelijkende karperachtigen zoals winde en alver hebben een kleinere bek zonder kuiltje in de bovenkaak. Spiering heeft een vetvin.

Roofblei Aspius aspius Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

Er wordt gepaaid in stromend water op grindrijke bodems of plaatsen met vegetatie, vermoedelijk wordt er ook gepaaid in overstroomde uitwaarden. Na één tot twee weken komen de eitjes uit en laten de larven zich meedrijven met de stroom naar langzaam stromende rivierdelen zoals nevengeulen waar ze opgroeien.

Levenswijze

Vroeg in het voorjaar migreert roofblei stroomopwaarts naar de paaiplaatsen. Hierbij kunnen ze grote afstanden afleggen. Jonge dieren voeden zich met kleine ongewervelden zoals aasgarnaaltjes, vlokreeftjes en insectenlarven. Vanaf 30 centimeter staat hoofdzakelijk vis op het menu.

Roofblei Leuciscus aspius Jelger Herder

 

Verspreiding

Het oorspronkelijke leefgebied van roofblei strekt zich van Oost-Duitsland uit tot aan de Aral Zee. In Scandinavië komt de soort alleen in de zuidelijke delen voor en roofblei is afwezig in Italië en ten zuiden van Albanië. In Duitsland is roofblei eind 20e eeuw uitgezet ten behoeve van de hengelsport en heeft zich vanuit hier waarschijnlijk naar Nederland verspreid. De eerste Nederlandse waarneming werd in 1984 in de Roer gedaan en betrof in Duitsland uitgezette dieren. Tegenwoordig komt de soort in alle grote Nederlandse rivieren en de hiermee verbonden wateren zoals meren en kanalen voor.

Roofblei Leuciscus aspius Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

Roofblei is een uitheemse soort in Nederland die in de grote rivieren en de hiermee verbonden wateren vrij algemeen voorkomt. Er zijn geen aanwijzingen dat de soort een negatieve invloed op de inheemse visfauna heeft. In Nederland is de soort sinds 2010 opgenomen in de Visserijwet, zonder gesloten tijd of minimummaat. In het oorspronkelijke leefgebied is roofblei beschermd middels bijlage II van de Habitatrichtlijn.

Roofblei Aspius aspiusJelger Herder
 
Vorig artikel Roodwangschildpad (Exoot)
Volgend artikel Rugstreeppad
Printen
3586

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top