Search
donderdag 9 december 2021

Soorten

Snoekbaars

Sander lucioperca

Snoekbaars Sander lucioperca Jelger Herder

De snoekbaars is een uitheemse ingeburgerde soort in Nederland die algemeen voorkomt. In troebele voedselrijke meren kan de soort hoge dichtheden bereiken en neemt hierbij de plaats van snoek als predator over.


Herkenning

Snoekbaars (Sander lucioperca) is een roofvis die behoort tot de familie van de baarzen (Percidae) en heeft een langgerekt lichaam met twee rugvinnen een spitse kop en grote scherpe tanden. De flanken zijn lichtgrijs tot zilverkleurig met donkere verticale strepen. Snoekbaars kan een lengte van 130 centimeter bereiken, maar wordt zelden langer dan 100 centimeter. Van de soorten die gelijkenis vertonen heeft baars een donkere vlek in de eerste rugvin, snoek en pos hebben één aaneengesloten rugvin.

Snoekbaars Sander lucioperca Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

De paaitijd valt in de periode van april tot juni. Hiervoor worden de ondiepere oeverzones opgezocht. Het mannetje maakt een ondiepe kuil van ongeveer vijftig centimeter doorsnee in de zand- of grindbodem en houdt dit nest schoon. De vrouwtjes bezoeken deze nesten kort, waarbij een klomp eieren wordt afgezet en bevrucht. Het mannetje bewaakt en verzorgt het nest tot de eieren uitkomen.

Levenswijze

Snoekbaars heeft een voorkeur voor relatief diep troebel water zonder waterplanten in de midden en benedenlopen van rivieren en grotere stilstaande wateren. In Nederland komt snoekbaars in meren, plassen, rivieren en kanalen voor. De jonge dieren leven van dierlijk plankton. Vanaf een lengte van ongeveer 10 centimeter schakelen ze volledig over op vis. Snoekbaars is lichtschuw en jaagt nabij de bodem.

Snoekbaars Sander lucioperca blikonderwater

 

Verspreiding

Het oorspronkelijke leefgebied van snoekbaars strekt zich vanaf de Elbe uit tot Centraal-Azië inclusief het stroomgebied van de Donau en de stroomgebieden rondom de Oostzee. Door uitzettingen ten behoeve van de visserij komt de soort tegenwoordig ook in veel andere stroomgebieden voor. In Nederland is de soort vanaf het begin van de 20e eeuw massaal uitgezet.

Snoekbaars Sander lucioperca Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

Snoekbaars is een uitheemse ingeburgerde soort in Nederland die algemeen voorkomt. In troebele voedselrijke meren kan de soort hoge dichtheden bereiken en neemt hierbij de plaats van snoek als predator over. Door het toenemen van het doorzicht als gevolg van waterkwaliteitsmaatregelen lijkt het snoekbaarsbestand af te nemen. Doordat de soort een geliefde consumptievis is, vormen stroperij en overbevissing een bedreiging voor een natuurlijke leeftijdsopbouw. De snoekbaars is opgenomen in de Visserijwet en heeft een minimummaat van 42 centimeter en een gesloten tijd van 1 april tot en met 31 mei.

Snoekbaars Sander lucioperca Jelger Herder
 
Volgend artikel Soepschildpad (Dwaalgast)
Printen
4306

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top