Search
donderdag 9 december 2021

Soorten

Witvinriviergrondel

Romanogobio belingi

Witvinriviergrondel Romanogobio belingi Jelger Herder

De witvinriviergrondel is een exotische grondel die voornamelijk aangetroffen wordt in de grote rivieren. Deze soort vormt mogelijk een bedreiging voor de inheemse gelijkende riviergrondel.


Herkenning

Witvinriviergrondel (Romanogobio belingi) is een langgerekte cilindervormige vis die behoort tot de familie van de karpers (Cyprinidae). De flanken zijn grijs met een blauwe tint met vage donkere vlekken. De bek is onderstandig met in elke hoek een bekdraad. De soort kan circa 15 centimeter lang worden. Jonge barbeel heeft een vergelijkbare lichaamsbouw en is van witvinriviergrondel te onderscheiden doordat barbeel vier bekdraden heeft. Witvinriviergrondel vertoont zeer veel gelijkenis met de riviergrondel. Het onderscheid is te maken doordat witvinriviergrondel in tegenstelling tot riviergrondel gekielde schubben op de nek en rug heeft.

Witvinriviergrondel Romanogobio belingi Jelger Herder


 

Ecologie

 

Voortplanting

De voortplanting vindt plaats vanaf mei op zandige of grindrijke habitats met niet al te sterke stroming.

Levenswijze

Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelden die ’s nachts met behulp van de bekdraden opgespoord worden.

Witvinriviergrondel Romanogobio belingi Jelger Herder

 

Verspreiding

Het oorspronkelijke leefgebied van witvinriviergrondel ligt in Oost-Europa in de stroomgebieden rond de Zwarte Zee. Sinds 1998 is het voorkomen in de Elbe, Oder en het Duitse deel van de Rijn vastgesteld. Het is onduidelijk of de soort hier via ballastwater van schepen of op eigen kracht via het Main-Donaukanaal terecht gekomen is. In Nederland werd witvinriviergrondel voor het eerst in 2004 aangetroffen. Vervolgens bleek dat de soort in alle grote rivieren aanwezig was terwijl riviergrondel slechts incidenteel werd aangetroffen. Dit duidt erop dat soort waarschijnlijk al ver voor 2004 in onze rivieren aanwezig was.

Witvinriviergrondel Romanogobio belingi Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

Witvinriviergrondel is een uitheemse soort in Nederland. Mogelijk heeft de soort geleid tot de achteruitgang van riviergrondel in de grote rivieren. Het is onduidelijk of de soort in staat is kleinere stromende wateren te koloniseren en hierdoor een bedreiging vormt voor de aanwezige riviergrondelpopulaties. Witvinriviergrondel is opgenomen in de Visserijwet zonder beperkingen.

Witvinriviergrondel Romanogobio belingi Jelger Herder
 
Volgend artikel Zaagrugschildpad (Exoot)
Printen
1950

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top