Search
donderdag 9 december 2021

Soorten

Zwarte dwergmeerval

Ameiurus melas

Zwarte dwergmeerval Ameiurus melas Jelger Herder

De zwarte dwergmeerval is een exoot afkomstig uit Noord-Amerika. In Nederland zijn slechts enkele waarnemingen van de soort bekend, zo zijn waarnemingen bekend uit Limburg en enkele waarnemingen rondom Amsterdam.


Herkenning

Zwarte dwergmeerval (Ameiurus melas) is een exoot afkomstig uit Noord-Amerika. De soort wordt ongeveer 35 centimeter lang en is lastig te onderscheiden van de tevens uit Noord-Amerika afkomstige bruine dwergmeerval. Zwarte dwergmeerval lijkt sterk op bruine dwergmeerval maar is zeldzamer en doorgaans donkerder van kleur. Een onderscheidend kenmerk tussen de soorten is de achterzijde van de voorste borstvinstraal, deze is bij bruine dwergmeerval sterk getand en bij zwarte dwergmeerval niet.

Zwarte dwergmeerval Ameiurus melas Wikimedia Commons US Fish and Wildlife Service


 

Ecologie

 

Voortplanting

Ten behoeve van de voortplanting wordt een nest gebouwd dat door het mannetje bewaakt wordt. In de meeste wateren in Nederland zijn de temperaturen te laag voor een geslaagde voortplanting en snelle groei.

Levenswijze

Zwarte dwergmeerval heeft een voorkeur voor stilstaand water met een hoge temperatuur. De soort is goed bestand tegen een hoge zuurgraad, lage zuurstofgehaltes, waterverontreiniging en sterk vertroebeld water. Zwarte dwergmeerval is vooral in de avond en nacht actief en houdt zich overdag schuil in holten of tussen vegetatie. Het voedsel bestaat uit muggenlarven, watervlooien, waterkevers en pissebedden.

Zwarte dwergmeerval Ameiurus melas Wikimedia Commons Jeff Delonge

 

Verspreiding

In Nederland zijn slechts enkele waarnemingen van de soort bekend. Zo zijn waarnemingen van zwarte dwergmeerval bekend uit Limburg en enkele waarnemingen rondom Amsterdam. Doordat de soort moeilijk te onderscheiden is van de bruine dwergmeerval is het niet duidelijk of het in alle gevallen om de zwarte dwergmeerval gaat.

Zwarte dwergmeerval Ameiurus melas Verspreidingskaart NDFF

 


 

Bedreiging en bescherming

Zwarte dwergmeerval staat als uitheemse soort niet op de Rode Lijst. Hij heeft geen beschermingsstatus.

Zwarte dwergmeerval Ameiurus melas
 

 

Vorig artikel Zwartbekgrondel
Printen
1751

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top