Search
dinsdag 21 september 2021

Verspreiding

VerspreidingskaartRAVON verzamelt verspreidingsgegevens van de amfibieën, reptielen en vissen van Nederland. Door continue actualisatie van deze gegevens kunnen veranderingen in de verspreiding van soorten tijdig worden gesignaleerd. De databank wordt gebruikt voor onder andere verspreidingskaartjes, landelijke en regionale atlassen. Daarnaast is het mogelijk met kennis over de verspreiding van soorten specifieke inrichtings- en beheersadviezen te geven voor natuurgebieden, maar ook voor stedelijk gebied en het buitengebied. Jaarlijks wordt deze databank dan ook talloze malen geraadpleegd voor beheer, ruimtelijke ordening en onderwijs.

Databank

Vrijwilligers verzamelen de meeste gegevens, maar een aanzienlijk deel van de data is ook afkomstig uit onderzoek door onze kantoormedewerkers, bijvoorbeeld uit inventarisaties voor de Flora- en faunawet. Ook door gegevens uit te wisselen met andere organisaties wordt de beschikbare kennis optimaal benut. Alle gegevens worden gecontroleerd op betrouwbaarheid voor deze in de databank worden opgenomen.

Raymond Creemers

Raymond CreemersRaymond Creemers
r.creemers@ravon.nl
024-7410600

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top