Search
maandag 6 april 2020

Kruisnetmonitoring

Algemeen

Glasaal, pootaal en driedoornige stekelbaars in Cuvet. Foto: Sanne PloegaertLangs de gehele Nederlandse kust vindt kruisnetmonitoring plaats vanuit de programma’s Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal (start 2014), Samen voor de Aal Zuid-Holland (start 2015), Samen voor de Aal Zeeland (start 2017) en Ruim baan voor Vissen 2 (start 2020). Doelsoorten van deze monitoring zijn glasaal (jonge aal), driedoornige stekelbaars en andere trekvissen zoals bot en spiering. Vrijwilligersteams voeren deze monitoring uit in het voorjaar onder coördinatie van RAVON.

Doel

Veel trekvissoorten hebben het moeilijk in Nederland. Dit komt door de aanwezigheid van duizenden stuwen, gemalen en sluizen, waardoor leefgebieden en routes van trekvissen versnipperd zijn. De bereikbaarheid van verschillende leefgebieden is voor trekvissoorten echter noodzakelijk voor hun voortbestaan. Zoet water dat naar zee wordt afgevoerd heeft een grote aantrekkingskracht voor vis die vanuit zee het zoete water wil optrekken om zich voort te planten en/of op te groeien. Het doel van deze projecten is inzicht te verkrijgen in de intrek en verspreiding (verdeling) van trekvissen, met name van glasaal (jonge aal) en driedoornige stekelbaars bij belangrijke knooppunten zoals gemalen en sluizen. Een deel van deze locaties is inmiddels passeerbaar gemaakt. Om beter inzicht te krijgen in de seizoensfluctuaties en andere meerjarige patronen, wordt er jaarlijks gemonitord. Over de jaren heen is een zeer waardevolle datareeks en kennis rond vrijwilligersmonitoring opgebouwd die zowel op regionaal, nationaal als internationaal van betekenis zijn.

Onderzoeksgebieden en inspanning

Kruisnetmonitoring vindt op meer dan 45 locaties plaats in Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland, Friesland en Groningen, de ligging van deze locaties vind je in de online invoermodule. Iedere locatie wordt vanaf februari tot en met juni één of twee keer per week bezocht op maandag en donderdag, vanaf een half uur na zonsondergang. Een vrijwilligersteam van minimaal twee personen voert het bezoek uit. Het is fijn als er per locatie een grotere groep vrijwilligers de bezoeken afwisselt. Tijdens ieder bezoek worden minimaal 5 trekken met een fijnmazig kruisnet van 1x1m verricht, direct voor het migratieknelpunt. Tussen de trekken wordt 5 minuten gewacht. Per bezoek ben je daarmee 30-60 minuten aan de slag. In het filmpje zie je wat het onderzoek inhoudt.

Meedoen

Op iedere locaties is een team van vrijwilligers samengesteld. In ieder team is een aanspreekpunt aangewezen die contact onderhoud met de coördinator van RAVON. De teamleden kunnen onderling - en tussen de teams - contact onderhouden via de app-groep en/of de facebookpagina Samen voor de Aal. Het is prettiger voor de planning en natuurlijk gezelliger als de teams wat groter zijn. Wil je deel uit maken van één van de teams of een keer meekijken? Vul dan het formulier op deze pagina in.

Invoer van gegevens

Kruisnetmonitoring invoermodule

Alle gegeven worden online doorgegeven via onze invoermodule (tellen.ravon.nl/kruisnetmonitoring). Alle waarnemingen worden gevalideerd door een visexpert. In deze module kun je ook de (voorlopige) resultaten raadplegen.

Verder lezen

Projectpartners

Hoogheemraadschap van Rijnland, Sportvisserij MidWest Nederland, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Provincie Zeeland, World Fish Migration Foundation

Aanmelden

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top