Search
vrijdag 15 januari 2021

Meetnet lettersierschildpad

Lettersierschildpad, Meetnet, RAVON, Tellen, Daglijstje

In 2016 zijn lettersierschildpadden opgenomen op de lijst van invasieve exoten vastgesteld door de Europese Unie (“Unielijst”) (European Commission, 2017). Dit betekent dat lidstaten verplicht zijn om populaties op te sporen, uit te roeien of, als dat niet kan of als de soort al voor inwerkingtreding van de regeling aanwezig was, de situatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Eigenaren van lettersierschildpadden mogen de dieren die zij op het moment van inwerkingtreding in bezit hadden, blijven houden totdat deze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarden zijn wel dat zij niet kunnen ontsnappen en voortplanting moet worden voorkomen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat lettersierschildpadden zich in Nederland momenteel nog niet in het wild kunnen voortplanten (Bugter et al., 2011); er is dus geen sprake van zichzelf instandhoudende populaties. Dit gegeven, gecombineerd met het handels- en kweekverbod, zorgen er voor dat er in de toekomst steeds minder lettersierschildpadden in Nederland worden verwacht. Om te onderzoeken of de roodwangschildpad (Trachemys scripta elegans), geelbuikschildpad (Trachemys scripta scripta) en geelwangschildpad (Trachemys scripta troostii) naar verloop van tijd ook daadwerkelijk vanzelf uit de Nederlandse natuur zullen verdwijnen, wordt in 2019 het Meetnet Lettersierschildpadden opgezet.

Monitoring

Door jaarlijks op een groot aantal locaties volgens een gestandaardiseerde methode het aantal lettersierschildpadden te tellen wordt inzichtelijk gemaakt of het aantal lettersierschildpadden in de Nederlandse natuur afneemt, toeneemt of stabiel blijft. Het is de eerste exotische reptielensoort binnen het Meetprogramma Reptielen van RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).

In het kort

Voor het monitoren van de lettersierschildpad zijn jaarlijks minimaal vier rondes nodig:

  • drie bezoeken in de periode april-mei
  • één bezoek in de periode juni-september

De bezoeken dienen plaats te vinden bij gunstige weersomstandigheden en warme temperaturen (zonnig en ≥ 17°C), bij voorkeur tussen 11:00 en 16:00 uur. Per bezoek dient er met dezelfde inspanning gezocht te worden, waarbij ten minste alle zon beschenen plekken bekeken worden. De zoektijd is afhankelijk van de grootte van het water.

Soortherkenning

Waargenomen schildpadden dienen op soort te worden gedetermineerd. Van de lettersierschildpad is het wenselijk om deze tot op ondersoortniveau te determineren (maar dit is geen absolute must). De meest in het oog springende soorten en ondersoorten zijn:

Aanmelden

Invoermodule

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top