Search
zondag 28 november 2021

Vissen

Inheemse en ingeburgerde soorten

Aal (Paling) Aal (Paling)

Aal (Paling)

De aal is een langerekte vis die tot over de 100 centimeter groot kunnen worden.

Alver Alver

Alver

De alver is een slanke zilverekleurige karperachtige vis die voorkomt in de grotere langzaam stromende rivieren en kanalen. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Atlantische forel Atlantische forel

Atlantische forel

De Atlantische forel behoort tot de zalmachtigen. We onderscheiden beekforel (honkvast) en zeeforel (trekvis).

Baars Baars

Baars

Met zijn gestreepte lichaam en rode vinnen is deze soort erg gemakkelijk te herkennen. Zeldzaamheid: algemeen

Barbeel Barbeel

Barbeel

De barbeel is een vis die met name voorkomt in de sneller stromende delen van rivieren. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Beekdonderpad Beekdonderpad

Beekdonderpad

De beekdonderpad is een zeer zeldzame vis die leeft in kleine snelstromende beken met een bodem van grind en stenen. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Beekprik Beekprik

Beekprik

De beekprik brengt het grootste deel van z'n leven door als blinde larf in de bodem van beken. Zeldzaamheid: zeldzaam

Bermpje Bermpje

Bermpje

Het bermpje is een relatief kleine bodemvis met donkere vlekken die voornamelijk in ondiep stromend water aangetroffen wordt. Zeldzaamheid: algemeen

Bittervoorn Bittervoorn

Bittervoorn

De bittervoorn is één van de kleinste maar ook mooiste karperachtigen van Nederland. Zeldzaamheid: algemeen

Blankvoorn Blankvoorn

Blankvoorn

De blankvoorn is een van de meest algemene zoetwatervissen die in zowel stromende als stilstaande wateren voorkomt. Zeldzaamheid: algemeen

Bot Bot

Bot

De bot is de enige platvis die ook in het zoete water aangetroffen kan worden in Nederland. Deze in zoet water vrij zeldzame soort wordt aangetroffen in de grote rivieren.

Brakwatergrondel Brakwatergrondel

Brakwatergrondel

De brakwatergrondel is een kleine bodemsoort die tolerant is voor lagere zoutgehalten, en daarom ook wordt aangetroffen in brak water zoals riviermondingen.

Brasem Brasem

Brasem

De brasem is een van de meest algemene vissoorten met een voorkeur voor voedselrijke omstandigheden. Zeldzaamheid: algemeen

Diklipharder Diklipharder

Diklipharder

De diklipharder is een mariene soort die in de zomer de benedenrivieren en andere wateren, die in verbinding staan met de zee, opzwemt.

Driedoornige stekelbaars Driedoornige stekelbaars

Driedoornige stekelbaars

De driedoornige stekelbaars is een van de meest algemene vissoorten van Nederland. Dit nestbouwende visje is in vrijwel elk watertype te vinden. Zeldzaamheid: algemeen

Dunlipharder Dunlipharder

Dunlipharder

De dunlipharder is een mariene soort die in de zomer de benedenrivieren, en andere wateren die in verbinding staan met de zee, opzwemt.

Elft Elft

Elft

Elft is een trekvissoort die tot begin 20eeuw in het voorjaar massaal de Nederlandse Benedenrivieren optrok om zich voort te planten.

Elrits Elrits

Elrits

Elrits is een soort met een voorkeur voor schoon snelstromend water. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Europese meerval Europese meerval

Europese meerval

De Europese meerval is de grootste in Nederland levende zoetwatervis. Zeldzaamheid: zeldzaam

Europese steur Europese steur

Europese steur

De Europese steur komt maar heel weinig in Nederland voor. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Fint Fint

Fint

Fint was vroeger één van de meest algemene trekvissen van Nederland, die zich voortplantte in het zoetwatergetijdengebied.

Gestippelde alver Gestippelde alver

Gestippelde alver

De gestippelde alver is een soort van snelstromende grindrijke riviertjes (enkele plaatsen in zuid Limburg). Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Giebel Giebel

Giebel

De giebel is een karperachtige met een bijzondere voortplanting. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Goudharder Goudharder

Goudharder

Goudharders worden slechts sporadisch aangetroffen in zoet water en is van de Nederlandse harders het minst tolerant voor zoet water.

Grote modderkruiper Grote modderkruiper

Grote modderkruiper

Grote modderkruiper is een soort van verlandende wateren die tijdelijke droogval kan overleven door zich in te graven in de modder. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Karper Karper

Karper

Karper is oorspronkelijk een uitheemse soort voor Nederland die waarschijnlijk al in de 14eeeuw naar Europa getransporteerd is. Zeldzaamheid: algemeen

Kleine modderkruiper Kleine modderkruiper

Kleine modderkruiper

De kleine modderkruiper is een slangachtig visje dat wijd verspreid voorkomt in Nederland. Zeldzaamheid: algemeen

Kolblei Kolblei

Kolblei

De kolblei komt wijd verspreid voor in de wat grotere en diepere wateren binnen Nederland. Jonge dieren worden vaak verward met de brasem. Zeldzaamheid: algemeen

Kopvoorn Kopvoorn

Kopvoorn

De kopvoorn teffen we aan in structuurrijke rivierdelen waar snel- en langzaamstromende delen elkaar afwisselen. Zeldzaamheid: zeldzaam

Kroeskarper Kroeskarper

Kroeskarper

De vrij zeldzame kroeskarper heeft een voorkeur voor kleinere stilstaande plantenrijke wateren. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Kwabaal Kwabaal

Kwabaal

De kwabaal is de enige zoetwatervis uit de familie van de kabeljauwen. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Noordzeehouting Noordzeehouting

Noordzeehouting

De Noordzeehouting is een trekvis die begin 20e eeuw uitstierf maar na herintroductie weer steeds vaker wordt aangetroffen. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Pos Pos

Pos

De pos een klein onopvallend roofvisje die voornamelijk voorkomt in voedselrijke stilstaande wateren met een zachte bodem. Zeldzaamheid: algemeen

Rietvoorn Rietvoorn

Rietvoorn

De rietvoorn behoort tot de meer algemene karpersoorten van Nederland. Zeldzaamheid: algemeen

Rivierdonderpad Rivierdonderpad

Rivierdonderpad

De rivierdonderpad is een kleine nachtactieve bodemvis die overdag schuilt tussen stenen en andere beschutting als boomwortels en oeverbeschoeiing. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Riviergrondel Riviergrondel

Riviergrondel

De riviergrondel is een algemene bodemvis die voornamelijk voorkomt in stromend water met een zanderige bodem zoals beken en rivieren. Zeldzaamheid: algemeen

Rivierprik Rivierprik

Rivierprik

Volwassen rivierprikken leven in de kustzones en estuaria. Larven groeien op in detritusbanken en slibbodems in rivieren en grotere beken. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Serpeling Serpeling

Serpeling

De serpeling is in Nederland in het verleden sterk achteruitgegaan door het verslechteren van de waterkwaliteit en het normaliseren van beken en rivieren. Zeldzaamheid: zeldzaam

Sneep Sneep

Sneep

Volwassen snepen houden zich in het midden van de rivier op, bij voorkeur op locaties met variatie in stroomsnelheid. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

Snoek Snoek

Snoek

In Nederland komt de snoek in vrijwel alle watertypen voor. Zeldzaamheid: algemeen

Snoekbaars Snoekbaars

Snoekbaars

De snoekbaars is een uitheemse ingeburgerde soort in Nederland die algemeen voorkomt. Zeldzaamheid: algemeen

Spiering Spiering

Spiering

In Nederland is spiering tegenwoordig een vrij zeldzame soort in het zoete water, deze soort wordt in het zoute water algemener aangetroffen. Zeldzaamheid: zeldzaam

Tiendoornige stekelbaars Tiendoornige stekelbaars

Tiendoornige stekelbaars

De tiendoornige stekelbaars leeft in vrijwel elk klein stilstaand of langszaamstromend water. Zeldzaamheid: algemeen

Vetje Vetje

Vetje

Het vetje is een kleine karperachtige. Ze vertonen overeenkomsten met de jongen van andere karperachtigen zoals roofblei, alver en ruisvoorn. Zeldzaamheid: algemeen

Vlagzalm Vlagzalm

Vlagzalm

De vlagzalm is een opvallende vis die behoort tot de familie van de zalmen. De soort heeft een vetvin en de rugvin is opvallend lang en hoog en grijsrood gevlekt of gestreept.

Winde Winde

Winde

De winde leeft vooral in de grote rivieren en de daarmee verbonden wateren en kan ongeveer 70 cm groot worden. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Zalm Zalm

Zalm

De zalm komt tegenwoordig weer in kleine aantallen voor in de grote rivieren.

Zeelt Zeelt

Zeelt

De zeelt heeft een voorkeur voor stilstaande tot langzaam stromende plantenrijke wateren met modderige bodems. Zeldzaamheid: algemeen

Zeeprik Zeeprik

Zeeprik

De zeeprik is een zeldzame soort in Nederland die zich bij ons maar zeer beperkt voortplant. Zeldzaamheid: zeer zeldzaam

RSS

Theme picker

Exoten

Amerikaanse hondsvis Amerikaanse hondsvis

Amerikaanse hondsvis

De Amerikaanse hondsvis is een exotische vis die hoofdzakelijk aangetroffen wordt in vennen en beken in Noord-Brabant en Limburg.

Bastaardmodderkruiper (Hybride) Bastaardmodderkruiper (Hybride)

Bastaardmodderkruiper (Hybride)

De bastaardmodderkruiper is een hybride die behoort tot de familie van de modderkruipers (Cobitidae).

Blauwband Blauwband

Blauwband

De blauwband is een exoot welke de laatste jaren steeds meer toe neemt in verschillende wateren, de soort is drager van een parasiet welke inheemse vissen infecteert.

Blauwneus Blauwneus

Blauwneus

Blauwneus is een exoot met een kenmerkende vlezige donkere neus, die in Nederland sporadisch wordt aangetroffen in de Rijn en de Maas.

Bronforel Bronforel

Bronforel

De exotische bronforel valt op door de gekleurde flanken. De soort wordt incidenteel waargenomen in de Rijn, Maas en enkele beken in Gelderland en Limburg.

Bruine dwergmeerval Bruine dwergmeerval

Bruine dwergmeerval

Deze kleine exotische meerval komt in Nederland op een beperkt aantal plaatsen voor in met name Limburg en het oosten van Noord-Brabant.

Diamantsteur Diamantsteur

Diamantsteur

De diamantsteur is een voor Nederland exotische steursoort die slechts incidenteel wordt waargenomen.

Dikkopelrits Dikkopelrits

Dikkopelrits

De dikkopelrits is een kleine exotische vis die in Nederland in enkele vijvers en duinwateren is aangetroffen.

Donaubrasem Donaubrasem

Donaubrasem

De Donaubrasem is een exoot die incidenteel wordt aangetroffen in de grote Nederlandse rivieren.

Goudvis Goudvis

Goudvis

Goudvissen lijken sterk op giebels en hebben een voorkeur voor stilstaand water met veel waterplanten.

Graskarper Graskarper

Graskarper

Graskarpers worden in Nederland uitgezet voor de bestrijding van waterplanten. Er zijn geen aanwijzingen dat de soort zich bij ons voortplant.

Grootkopkarper Grootkopkarper

Grootkopkarper

De grootkopkarper is een exotische soort die incidenteel in Nederland wordt aangetroffen en zich niet kan voortplanten in ons land.

Gup Gup

Gup

Gup of guppy komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika waar hij voorkomt in vegetatierijke meren.

Kaukasische dwerggrondel Kaukasische dwerggrondel

Kaukasische dwerggrondel

De Kaukasische dwerggrondel is een uitheemse soort die in 2019 voor het eerst in het Nederlands is aangetroffen en zich snel verspreidt.

Kesslers grondel Kesslers grondel

Kesslers grondel

De Kesslers grondel is een uitheemse soort die aan het begin van de 21e eeuw vanuit het Donau systeem, via het Main-Donaukanaal, het Rijn systeem gekoloniseerd heeft.

Kleine marene Kleine marene

Kleine marene

De kleine marene is een uitheemse soort die incidenteel in Nederland wordt aangetroffen, vermoedelijk gaat het om dieren die zijn uitgespoeld bovenstroom uit het Rijnsysteem.

Marmergrondel Marmergrondel

Marmergrondel

De marmergrondel is een uitheemse soort die aan het begin van de 21e eeuw vanuit het Donau systeem, via het Main-Donaukanaal, het Rijn systeem gekoloniseerd heeft.

Noord-Aziatische modderkruiper Noord-Aziatische modderkruiper

Noord-Aziatische modderkruiper

De Noord-Aziatische modderkuiper is een exoot die lijkt op de inheemse grote modderkruiper.

Pontische stroomgrondel Pontische stroomgrondel

Pontische stroomgrondel

De Pontische stroomgrondel is een uitheemse soort die aan het begin van de 21e eeuw vanuit het Donau systeem, via het Main-Donaukanaal, het Rijn systeem gekoloniseerd heeft.

Regenboogforel Regenboogforel

Regenboogforel

De regenboogforel is een exoot die oorspronkelijk voorkomt in Noord-Amerika, maar deze soort is ten behoeve van de hengelsport uitgezet in het Veerse meer, enkele beken en in forellenvijvers.

Roofblei Roofblei

Roofblei

De roofblei is een uitheemse soort in Nederland die in de grote rivieren en de hiermee verbonden wateren vrij algemeen voorkomt. Zeldzaamheid: zeldzaam

Siberische steur Siberische steur

Siberische steur

Siberische steur is een exotische steursoort die slechts incidenteel in Nederland wordt aangetroffen.

Spitssnuitsteur Spitssnuitsteur

Spitssnuitsteur

De spitssnuitsteur is een exotische steursoort die slechts incidenteel in Nederland aangetroffen wordt.

Sterlet Sterlet

Sterlet

De sterlet is een exotische steursoort die slechts incidenteel in Nederland wordt waargenomen.

Witvinriviergrondel Witvinriviergrondel

Witvinriviergrondel

De witvinriviergrondel is een exotische grondel die voornamelijk aangetroffen wordt in de grote rivieren. Zeldzaamheid: vrij zeldzaam

Zilverkarper Zilverkarper

Zilverkarper

De zilverkarper een exotische vissoort die slechts sporadisch in Nederland wordt aangetroffen.

Zonnebaars Zonnebaars

Zonnebaars

De zonnebaars is een uitheemse soort in Nederland die in ondiepe plantenrijke wateren met zandige bodems, zoals vennen en poelen, hoge dichtheden kan bereiken.

Zwartbekgrondel Zwartbekgrondel

Zwartbekgrondel

De zwartbekgrondel is een uitheemse soort die aan het begin van de 21e eeuw vanuit het Donau systeem, via het Main-Donaukanaal, het Rijn systeem gekoloniseerd heeft.

Zwarte dwergmeerval Zwarte dwergmeerval

Zwarte dwergmeerval

De zwarte dwergmeerval is een exoot afkomstig uit Noord-Amerika. In Nederland zijn slechts enkele waarnemingen van de soort bekend uit Limburg en rondom Amsterdam.

RSS

Theme picker

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top