Search
dinsdag 4 augustus 2020

Meetprogramma vissen

RAVON coördineert het Meetprogramma Zoetwatervissen. Dit meetprogramma is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) dat gericht is op de systematische verzameling van natuurgegevens. Het monitoren van de ontwikkelingen van beschermde soorten is hierbij een belangrijk doel. De doelsoorten zijn bittervoorn, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, rivierdonderpad, beekdonderpad, beekprik en rivierprik. Ook trends van algemene soorten, exoten en typische soorten als ruisvoorn, snoek, zeelt en bermpje worden gevolgd.

Jouw bijdrage aan het meetprogramma is bijzonder waardevol. De aanwezigheid van de doelsoorten dient namelijk te worden onderzocht binnen kilometerhokken die op de zoekkaart hiernaast worden weergegeven. Het streven is zoveel mogelijk gegevens bij elkaar te brengen voor een goede trendberekening, ook gegevens van onder andere de Waterschappen worden hiervoor gebruikt.

Onderaan deze pagina staan de geschikte zoekmethoden met richtlijnen voor het uitvoeren van inventarisaties. De inventarisatiegegevens kunnen ingevoerd worden op Telmee.nl en Waarneming.nl. Voor het uitvoeren van trendanalyses is het hierbij van belang dat de zoek- of vangmethode en alle waargenomen vissoorten worden ingevoerd.

Regel voordat je op pad gaat toestemming van de waterbeheerder, visrechthebbende en terreineigenaar. Zorg daarnaast ook voor de ontheffing op de Wet Natuurbescherming. Heb je vragen of heb je ondersteuning nodig neem dan contact op met Martijn Schiphouwer (martijn.schiphouwer@ravon.nl).

Richtlijnen doelsoorten

Het meetprogramma richt zich op het verzamelen van gegevens voor onderstaande soorten, kijk bij de soort voor meer informatie. Natuurlijk zijn ook de waarnemingen van andere vissoorten belangrijk en van harte welkom!

 

Rivierdonderpad Jelger Herder RAVON.jpg

Beekprik Jelger Herder RAVON

Beekprik Jelger Herder RAVON

Beekdonderpad Jelger Herder RAVON

Rivierdonderpad

 

Beekprik

 

Rivierprik

 

Beekdonderpad

 

Grote modderkruiper Jelger Herder RAVON.jpg

Kleine modderkruiper Jelger Herder RAVON.jpg

Bittervoorn Jelger Herder RAVON

Grote modderkruiper

Kleine modderkruiper

Bittervoorn

.

Zoekkaart

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top