Search
donderdag 4 maart 2021

Natura2000

Alle Europese lidstaten zijn verplicht specifieke doelsoorten en hun natuurlijke habitat te beschermen. Het doel hiervan is om Europees de biodiversiteit te behouden. De natuurgebieden die hiervoor zijn aangewezen worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen worden samen Natura 2000 genoemd. In Nederland gaat het om ruim 160 gebieden met deze status.

Momenteel werkt RAVON binnen de provincies Gelderland en Noord-Brabant aan de monitoring van Natura 2000-gebieden. RAVON heeft hiervoor een meetnet ontworpen met monitoringslocaties voor de soorten kamsalamander, kleine modderkruiper, bittervoorn, grote modderkruiper, rivierdonderpad en beekprik. Voor beide provincies gaat het om de Natura 2000-gebieden die vermeld zijn in onderstaande tabel.

Gelderland Noord-Brabant
Korenburgerveen Biesbosch
Landgoederen Brummen Brabantse Wal
Lingegebied & Diefdijk-Zuid Deurnsche Peel & Mariapeel
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem Kampina & Oisterwijkse Vennen
Rijntakken Kempenland-West
Stelkampsveld Langstraat
Veluwe Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
Willinks Weust Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen
  Oeffelter Meent
  Strabrechtse Heide & Beuven
  Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek
  Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Aanmelden

Meer informatie of vragen

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jan Kranenbarg (j.kranenbarg@ravon.nl).

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top