Search
vrijdag 21 februari 2020

Natura2000

Alle Europese lidstaten zijn verplicht specifieke doelsoorten en hun natuurlijke habitat te beschermen. Het doel hiervan is om Europees de biodiversiteit te behouden. De natuurgebieden die hiervoor zijn aangewezen worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen worden samen Natura 2000 genoemd. In Nederland gaat het om ruim 160 gebieden met deze status.

Vanaf 2018 gaat de provincie Gelderland van start met de monitoring van Natura 2000 gebieden. RAVON heeft hiervoor een meetnet ontworpen met monitoringslocaties voor de soorten kamsalamander, kleine modderkruiper, bittervoorn, grote modderkruiper, rivierdonderpad en beekprik.

Het gaat om de gebieden Rijntakken, Veluwe, Lingegebied & Diefdijk-Zuid, Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem, Landgoederen Brummen, Korenburgerveen, Stelkampsveld en Willinks Weust.

Wil jij bijdragen aan de monitoring van deze soorten in de betreffende Natura 2000 gebieden? Neem dan contact op met Jan Kranenbarg (j.kranenbarg@ravon.nl).

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top