Search

Over RAVON Actueel English Steun ons Webshop

donderdag 20 juni 2024

Power to the Paling Prijs

Header Power to the Paling prijs

Power To The Paling Prijs rapport

Klik hier om het rapport te downloaden over het onderzoek naar de bereikbaarheid van ons water. Ook de winnende waterbeheerder van 2021 is hierin opgenomen.

Programma

Opening
Rob van Westrienen (directeur RAVON) en Klaas van der Eerden (presentator)

Interview: Vis zwemt wereldwijd
Over de internationale problematiek en kansen.
(Herman Wanningen, World Fish Migration Foundation)

Lezing: Red onze Paling
Waarom heeft de paling aandacht nodig en hoe kunnen we de paling te helpen?
(Martijn Schiphouwer, RAVON)

De Nederlandse onderwaternatuur in beeld
Interview met regisseur en filmmaker Arthur de Bruin over zijn onderwaterfilm die in 2022 uitkomt, met exclusieve beelden van de paling.

Pauze

Palingquiz / Blije Vis prijsvraag
Test je kennis over de paling! Win jij de Blije Vis Award? (met de Yellenge app)

Lezing: Passagecheck
Er zijn gelukkig al veel vispassages, hoe goed werken deze eigenlijk? Via de ‘Passagecheck’ wordt de efficiëntie getest en worden verbeterpunten opgespoord.
(Sanne Ploegaert, RAVON)

Uitreiking palingprijs
Welk waterschap heeft zich het meest ingezet voor het bereikbaar maken van leefgebied voor paling en wint de Palingprijs?

Lezing: Hoe bereikbaar zijn onze wateren nou echt voor de paling?
Resultaten van een tweejarig onderzoek dat 70.000 knelpunten voor vis in kaart bracht. Wat zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen?
(Mark Groen, RAVON)

Afsluiting

Vrije zwemroutes zijn essentieel

De aal is afhankelijk van migratie tussen opgroeigebieden in zoet water en het paaigebied in de Sargassozee zo’n 6000 kilometer hiervandaan. Aal is qua leefgebied geen kritische vissoort. Het leefgebied strekt zich uit van IJsselmeer tot sloot, van Nieuwe Waterweg tot aan kleine beken.

Decennia geleden was aal één van de meest algemene vissen in Nederland, nu is de soort internationaal beschreven als ‘ernstig bedreigd’. Versnippering van het leefgebied door blokkades op migratieroutes is één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang. In Nederland verhinderen barrières zoals stuwen, gemalen, sluizen en dammen de toegang tot grote delen van het leefgebied. Nederland heeft alleen aan stuwen al meer dan 50.000 potentiele barrières.

Hoe toegankelijk zijn onze wateren?

Er is de afgelopen jaren door waterbeheerders veel werk verzet om vrije vismigratie te faciliteren om kwetsbare vissoorten (zoals de aal) er bovenop te krijgen. Maar met welk resultaat? Hoeveel oppervlakte is er nu daadwerkelijk van en naar zee bereikbaar? En waar liggen nog kansen?

Voor de Power to the Palingprijs is voor het eerst grootschalig en volledig dekkend gekeken naar de toegankelijkheid van al onze wateren voor vis. Ook de kleinere wateren zijn meegenomen. Die vallen vaak buiten de boot om de bereikbaarheid voor vis te verbeteren, terwijl we in Nederland circa 330.000 kilometer aan slootlengte hebben. In het volledige watersysteem zijn 70.000+ potentiele knelpunten meegenomen om het volledige leefgebied van de paling in kaart te brengen.

Welke waterbeheerder scoort het best?

De Power to the Paling Prijs gaat naar de waterbeheerder die het beste scoort op basis van beschikbaar leefgebied en het oplossen van knelpunten voor de aal (en daarmee ook andere soorten). Hierbij kijken we dus verder dan alleen KRW-wateren. Het doel is om de waterbeheerders een reëel beeld te geven van de toegankelijkheid. Daarnaast is ook onderlinge bewustwording om kennisdeling te stimuleren en advisering en prioritering van kansen en knelpunten belangrijk, zodat uiteindelijk, als ultieme doel, het beschikbaar leefgebied voor de aal (en andere soorten) wordt vergroot.

Hoe is de ranking samengesteld?

Om de beste waterbeheerder te bepalen, hebben we een ranking gemaakt. De ranking is samengesteld op basis van toegankelijk leefgebied waarbij we de (1) voortgang, (2) huidige situatie en (3) toekomstvisie kwantificeren. Hierbij worden diverse criteria toegepast:

Actueel bereikbaar leefgebied

  • Aandeel bereikbaar leefgebied t.o.v. totaal potentieel leefgebied;
  • Aandeel oppervlakte onbereikbaar potentieel leefgebied t.o.v. aantal bestaande (potentiele) vismigratieknelpunten.

Voortgang; opgeloste knelpunten van de afgelopen jaren.

  • Aantal/aandeel opgeloste knelpunten met totaal knelpunten;
  • Toename aandeel bereikbaarheid leefgebied met potentieel leefgebied;
  • Verhouding tussen opgeloste knelpunten en toename leefgebied (knelpunt/ha).

Toekomstvisie

  • Aantal/aandeel geplande knelpunten om op te lossen;
  • Prioritering knelpunten om op te lossen.

De Power to the Paling Prijs wordt uitgereikt vanuit samenwerking van Stichting RAVON, Good Fish en de World Fish Migration Foundation. Dit project valt onder Red Onze Paling en wordt financieel ondersteund door de Nationale Postcode Loterij.

 

Terugkijken

Kijk hier de volledige webinar terug:

De presentatie is in handen van Klaas van der Eerden.

Mede mogelijk gemaakt door

Logo RAVON

Logo Nationale Postcode Loterij

Logo Good Fish

Logo World Fish Migration Foundation

Over RAVON

RAVON is een onafhankelijke kennisorganisatie die samen met vrijwilligers de inheemse reptielen, amfibieën en vissen beschermt. RAVON, FLORON en Paddenstoelenonderzoek Nederland zijn onderdeel van Stichting Natuur Onderzoek Nederland.

Privacy statement

Geregistreerd bij

Logo ANBI

Telprojecten

Reptielen tellen
Amfibieën tellen
Vissen tellen

Partners

Doe mee

Word vrijwilliger
Word donateur
Doe een gift
Werkgroepen

Webshop

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen
Route

Vacatures

Back To Top